UPDATE: Coronavirus 1 april

1 april 2020

Gisteravond heeft het kabinet laten weten dat de maatregelen die gelden in verband met de coronacrisis zijn verlengd tot en met 28 april aanstaande. Dit betekent dat het Minkema College gesloten blijft tot en met de meivakantie (22 april tot en met 5 mei) en dat wij doorgaan met afstandsonderwijs voor onze leerlingen. Update corona 1 april

Onderwijs-op-afstand

Sinds 2,5 week geven onze docenten onderwijs op afstand door voor elk vak elke week taken klaar te zetten in Magister of Classrooms Daarnaast zetten zij digitale middelen in als HangOut/Meet, online instructiefilmpjes, vlogs en online-vragenuurtjes.

We realiseren ons dat dit niet altijd perfect verloopt. Zowel voor onze leerlingen als voor onze docenten is het behoorlijk schakelen. Het is soms ook ‘vallen en opstaan’. We zijn voorbij het begin, maar we zijn er nog niet. 

Enquêtes, een terugkoppeling

Inmiddels hebben we tweemaal een enquête afgenomen onder alle leerlingen en éénmaal onder ouders. Deze feedback stellen wij zeer op prijs, want daarmee kunnen wij het onderwijs op afstand ook de komende weken verbeteren.

Op basis van antwoorden uit de eerste leerlingenenquête hadden wij 10 succesfactoren voor ons onderwijs-op-afstand geformuleerd. Deze succesfactoren zijn in de laatste enquête bij zowel leerlingen als ouders getoetst. Werken ze ook in de praktijk? Ruim 1.000 leerlingen en ouders gaven ons antwoord op deze vraag. Uit de enquête blijkt dat 6 van de 10 succesfactoren een voldoende scoren. De vier minder scorende succesfactoren worden de komende tijd onze speerpunten:

  • We beperken ons bij de opdrachten tot de essentie van de stof. Wij houden er rekening mee dat leerlingen voor zeker nog 10 vakken huiswerk krijgen.
  • Opdrachten & instructies plaatsen we per vak zo veel mogelijk op één en dezelfde plek: Magister óf Classroom.
  • We bieden ten minste 1x per week per vak een instructiefilmpje of een digitale les aan. We kondigen dat op tijd aan.
  • We gebruiken e-mail alleen voor contact met individuele leerlingen en dus niet voor groepsopdrachten of aanvullende instructies voor de hele klas.

We gaan hiermee aan de slag en hopen zo met elkaar tot een steeds beter onderwijs op afstand te komen. Daarnaast was het heel fijn om ook tips en complimenten te krijgen. Daar doen wij ons voordeel mee. Het is fijn om jullie betrokkenheid te ervaren en dat jullie aangeven dat jullie begrip hebben voor ons. 

VO-raad volgt met interesse onze enquêtes

Voortgezet Leren, een programmaonderdeel van de VO-raad, besteedt ook aandacht aan onze enquêtes in een artikel.

Lees het artikel.

Examenleerlingen

Zoals bekend gaan de Centrale Examens niet door. Leerlingen slagen op basis van de resultaten van hun schoolexamens. Op dit moment is de zak-/slaagregeling nog niet bekend. Vanaf maandag 6 april nemen wij de laatste reeks schoolexamens af. De afnameperiode duurt tot de meivakantie (22 april). De maand mei kunnen wij dan gebruiken voor herkansings- en inhaalmomenten. 

Het toetsrooster voor de schoolexamens is later vandaag (woensdagmiddag 1 april) terug te vinden op onze website. 

Niet-examenleerlingen

Nu duidelijk is op welke manier wij omgaan met de toetsen van de examenleerlingen krijgen wij de komende dagen meer tijd om ons te buigen over het onderwijs aan de andere leerjaren. Wat te doen met de gemiste toetsen? Op welke manier gaan wij om met onze bevorderingsnormen? Etc. Wij willen voorkomen dat onze leerlingen de dupe worden van de coronacrisis. Tegelijkertijd willen we eerlijk zijn en recht doen aan de talenten en ontwikkelmogelijkheden van leerlingen. 

Over deze onderwerpen zijn wij niet alleen intern in gesprek. We zoeken hier ook de dialoog met de onderwijsinspectie en scholen in de omgeving. Uiteraard houden we jullie ook op de hoogte. 

Bereikbaarheid school

De school is gesloten tot en met de meivakantie. We zijn wel dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 08.00 - 12.00 uur. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om een mail te sturen aan post@minkema.nl. Leerlingen kunnen hun docenten het beste via e-mail of via HangOut bereiken.

Ten slotte

We leven op dit moment in een rare, onwerkelijke tijd. Ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar deze periode tot een goed einde brengen. Maar ik wil ook een ieder meegeven: denk aan elkaar, aan je familie en vrienden. Zorg voor elkaar en neem de tijd om stil te staan bij de zaken die er echt toe doen!