Update coronamaatregelen

27 november 2021

Vrijdag 26 november jl. heeft de overheid in een persconferentie laten weten dat de maatregelen verder worden aangescherpt om een halt toe te roepen aan de oplopende besmettingscijfers. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen.  We zijn heel blij dat de scholen open mogen blijven zodat leerlingen fysiek onderwijs kunnen blijven volgen, maar ook voor scholen zijn extra maatregelen aangekondigd Mondkapje

Mondkapjes

  • Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af.
    We gaan ervanuit dat iedereen met ingang van maandag 29 november een mondkapje bij zich heeft en deze op zet bij het verplaatsen in de school.

Zelftesten

  • Alle leerlingen en medewerkers krijgen het advies om twee keer per week een zelftest te doen. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 
    Op school zijn zelftesten verkrijgbaar bij de afdelingsassistenten. We maken een plan om de zelftesten in de klassen uit te delen. 

Afstand houden

  • Scholen proberen pauzes te spreiden en maken looproutes, om afstand te kunnen houden.
    Het kost enige voorbereiding om dit op onze school goed te organiseren. Wij zullen dit maandag 29 november nader uitwerken met als doel om dit vanaf dinsdag gereed te hebben. In de loop van maandag word je hierover geïnformeerd. 

Basisregels

  • Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

 

Verder kunnen we ouders niet op school verwelkomen, tenzij dit echt niet anders kan. Alle ouderavonden vinden ook online plaats.