U-Talent biedt weer veel mooie programma's!

11 november 2020

Het Minkema College biedt aan nieuwsgierige en gemotiveerde leerlingen van de h/v-locatie extra mogelijkheden voor verdieping en verbreding op hogeschool en universiteit. Sinds vorig jaar hebben wij die mogelijkheden kunnen uitbreiden door partnerschool te worden bij U-Talent. U-Talent

Leerlingen die het leuk vinden zich te verdiepen in een bepaald onderwerp, kennis willen maken met onderwijs op hogeschool of universiteit en de extra belasting aankunnen, kunnen zich hiervoor aanmelden via de talentcoördinator Lieke Faber. Voor de meeste activiteiten geldt dat meer leerlingen zich opgeven dan er geplaatst kunnen worden. Vorig schooljaar hebben we bijna 70 leerlingen kunnen laten deelnemen, waarbij sommige zelfs aan meer dan één activiteit.

Hoe werkt het?

Over het algemeen is deelname gratis, tenzij anders vermeld. Van leerlingen wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid verwacht: bij activiteiten op locatie moeten zij  zelfstandig reizen en van gemiste lessen op school halen zij op eigen gelegenheid de lesstof in. Vanwege Covid worden veel van de activiteiten dit schooljaar online aangeboden. Het voordeel daarvan is dat het reistijd en reiskosten scheelt én dat er vaak meer leerlingen geplaatst kunnen worden dan wanneer het op locatie zou plaatsvinden.

Een paar activiteiten die alleen op locatie kunnen plaatsvinden, zoals het Erasmus Discovery Programme, zijn helaas dit schooljaar vanwege covid geannuleerd. 

Welke U-Talent activiteiten zijn er?

Dit schooljaar kunnen leerlingen zich in ieder geval voor de volgende activiteiten opgeven:

 • Klas 1: Themaklas Red het Regenwoud of Muzikale Brainwaves, U-Talent, meer informatie volgt in januari (onder voorbehoud)
 • Klas 2: Themaklas Plastic Soep, U-Talent, deze activiteit heeft inmiddels plaatsgevonden
 • Klas 2 & 3 vwo: Traject Girls Club IN, U-Talent, voor meisjes met interesse in natuurkunde, wiskunde en informatica. Op dit moment volgen twee leerlingen uit 3 vwo dit traject. De aanmelding en selectie voor de huidige 2 vwo-leerlingen volgt later dit jaar.
 • Klas 4 en 5 havo: Deelname aan (alfa/gamma en/of bèta) masterclasses van U-Talent, aanmelding voor blok 1 en 2 is al geweest, later dit schooljaar kunnen leerlingen zich opgeven voor blok 3 en/of 4.
 • Klas 4 vwo: Selectie voor Junior Med School aan de Universiteit Leiden vanaf februari (onder voorbehoud), voor leerlingen die interesse hebben in de opleiding geneeskunde en geneeskundig onderzoek
 • Klas 5 vwo: Deelname aan TU Delft Pre-University Programme, aanmelding is inmiddels gesloten
 • Klas 4, 5 en 6 vwo: 
  • Deelname aan (alfa/gamma en/of bèta) masterclasses van U-Talent,  aanmelding voor blok 1 en 2 is al geweest, later dit schooljaar kunnen leerlingen zich opgeven voor blok 3 en/of 4.
  • Volgen van Preclasses aan de Universiteit Leiden, extra kosten 75 euro + eventuele reiskosten, aanmelding is inmiddels gesloten
  • Volgen van het universitaire vak Big History aan de Universiteit van Amsterdam, waarschijnlijk online, meer informatie volgt binnenkort

Voor alle activiteiten geldt dat leerlingen hier per mail over worden geïnformeerd door talentcoördinator Lieke Faber. Wilt u of wil uw zoon of dochter ergens meer over weten? Mail haar dan op Lieke Faber via het contactformulier (kies bij Onderwerp: U-Talent)