Toetsweek havo/vwo en Magister

10 januari 2019

Er staat alweer een toetsweek voor de deur! Voor de onderbouw is het de eerste van het jaar; klas 4 t/m 6 hebben in november al een toetsweek gehad. De onderbouw heeft toetsen van maandag 14 t/m vrijdag 18 januari; de bovenbouwleerlingen gaan door tot 21, 22 c.q. 23 januari. In plaats van gewone lessen staan er toetsuren en (facultatieve) inlooplessen op het rooster (de examenleerlingen hebben alleen SE-toetsen).

Aangepaste rooster staat in ELO van Magister

Het toetsrooster kun je terugvinden onder de 'studiewijzers' in de ELO van Magister.  De toetsstof staat voor de onderbouwklassen in de ELO. De cijferkolommen van Magister zijn in dit soort weken niet zichtbaar, zodat je niet ontmoedigd raakt door een tegenvallend cijfer of juist overmoedig wordt door een goed eerste resultaat. Ook kunnen de docenten op deze manier rustig en zorgvuldig al het werk nakijken, beoordelen en in Magister zetten.

Mobiel thuis!

Tijdens toetsen is het niet toegestaan je mobiele telefoon, smartwatch e.d. bij je te hebben. Je loopt daarmee het risico een 1 te krijgen voor de toets. Laat je mobiel dus thuis of in je kluis!