Tijdpad examenuitslag en herkansingen

15 april 2020

Op dit moment zijn de schoolexamens (SE’s) in volle gang. Inmiddels is ook het tijdpad van de uitslag en eventuele herkansingen bekend. Dat delen wij graag met jullie. Tijdpad

Tijdpad

 

11 mei 2020

Inleveren cijfers door de docenten
 

14 mei 2020

Uitslag bekend!
Alle leerlingen worden tussen 10.00 - 11.30 uur gebeld met de uitslag van hun examens. We beginnen met de leerlingen die gezakt zijn.
 

14/15 mei 2020

Opgeven voor herkansingen SE’s vóór 15.00 uur via Magister. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te herkansen; zowel gezakte als geslaagde leerlingen.
 

14 mei 2020

Bekendmaken rooster herkansingen SE’s
 

v.a. 18 mei 2020

Herkansingen, waarbij je maximaal 2 vakken mag herkansen. Indien de situatie het toelaat, vinden de herkansingen op school plaats.
 

4 juni 2020

Uitslag herkansingen bekend!
De leerlingen die een herkansing hebben gemaakt worden tussen 10.00 - 11.30 uur gebeld met de uitslag. We beginnen met de gezakte leerlingen

 

Nationaal vlagmoment!
De overheid wil op deze dag alle geslaagde leerlingen in het zonnetje zetten met een nationaal vlagmoment.
 

4/5 juni 2020

Aanmelden voor Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen)
Om leerlingen een extra mogelijkheid te geven hun cijfer op te halen, kun je een RV-toets maken. Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin je eindexamen doet. De toets telt voor 50% mee. Op deze manier krijgen leerlingen bij wie de cijfers te laag zijn om te slagen, of leerlingen die bijvoorbeeld cum laude willen slagen, daar nog een kans voor.  
 

v.a. 8 juni 2020

RV-toetsen
Leerlingen van vmbo-gemengd, vmbo-theoretisch, havo en vwo hebben recht op twee resultaatverbeteringstoetsen. Leerlingen van vmbo-basisberoeps en vmbo-kaderberoeps hebben recht op drie resultaatverbeteringstoetsen (één voor het beroepsgerichte profielvak en twee voor de algemeen vormende vakken). 
 

26 juni 2020

Uitslag RV-toetsen bekend
De leerlingen die een RV-toets hebben gemaakt, krijgen vandaag de uitslag te horen.
 

v.a. 26 juni 2020

Officiële diploma-uitreiking
Zoals vermeld in de jaaragenda hopen we alsnog de officiële diploma-uitreikingen te kunnen organiseren. Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden.
 

 

Voor de RV-toetsen krijgen wij nog richtlijnen vanuit CITO. Nadere informatie over herkansingen en RV-toetsen ontvangen jullie rechtstreeks vanuit het examensecretariaat.

Wij wensen jullie nog veel succes toe met het verdere verloop van de schoolexamens!