Thema-avond mediawijsheid voor ouders klas 2 havo/vwo

11 januari 2019

In januari en maart zal er een gastdocent een workshop mediawijsheid voor de leerlingen van klas 2 havo/vwo verzorgen. Ook ouders worden hierin meegenomen. Ouders van onze havo/vwo klas 2 zijn van harte welkom op maandag 18 februari voor deze speciale thema-avond. Meld u hiervoor aan. thema-avond

 

Programma

Het programma is als volgt:

19.15  uur       Ontvangst met koffie en thee

19.30 uur        Lezing door dhr. Jan Geerling

20.30 uur        Sluiting

Voor wie?

Voor ouders leerlingen havo/vwo klas 2 die meer grip willen op de risico’s van Social Media voor jongeren. 

Herkent u het volgende?

U maakt zich zorgen over de overdaad aan informatie en nepnieuws waar Social Media een rol in speelt. U ziet of vreest dat jongeren slachtoffer worden van online pesten, cyberstalking, privacy schendingen, internetverslaving (socialbesitas) of zelfs loverboys. Elke dag komen er nieuwe apps, websites en mogelijkheden bij. Het overzicht is weg. Hoe bescherm je jongeren tegen sociale, seksuele of financiële misstappen in de online wereld?

Resultaat van de workshops mediawijsheid en de thema-avond voor ouders

Jongeren begrijpen de risico’s en het belang van Privacy en veilig Social Mediagebruik. Ze worden voorbereid op omgaan met cyberpesten en leren ook elkaar te corrigeren of te ondersteunen bij pestgedrag. Ook laten we de jongeren zien dat het offline leven vaak interessanter kan zijn dan de online variant. Ook leerkrachten, ouders en volwassenen kunnen handvatten krijgen om jongeren effectief te begeleiden (en waar nodig te beschermen) in deze online wereld. Anders dan volwassenen groeit deze generatie actief op met Social Media. Door elkaar beter te begrijpen wordt contact maken en begeleiden een stuk eenvoudiger.