Terugblik thema-avond 'Alcohol, blowen en vapen'

6 april 2023

Woensdagavond 5 april werd de thema-avond, georganiseerd door de ouderraad, gehouden in de aula van de Minkemalaan. Het was een interessante, interactieve avond over het onderwerp alcohol, vapen en drugs bij jongeren. Hoe ga je hier als ouder mee om? Welke regels stel je of juist niet? Hoe ga je hierover het gesprek met je zoon of dochter? Door middel van diverse praktijkvoorbeelden werden gedachten hierover gewisseld.  Thema-avond 5 april

Enkele tips die naar voren kwamen gedurende de avond waren:

  • Wat weten wij zelf eigenlijk allemaal over de consequenties van drugsgebruik of vapen en kunnen wij dit wel voldoende uitleggen aan onze kinderen? Lees je dus ook zelf in in deze onderwerpen. 
  • Geef je kind tips of voorbeelden hoe zij kunnen omgaan met bepaalde situaties en met groepsdruk.
  • Leg regels goed uit en stel deze gezamenlijk op zodat zowel de ouder als het kind achter de regels staan.
  • De conclusie van de avond was dat kinderen meer luisteren naar het stemmetje van hun ouders dan wij als ouders soms denken. 

 

 

Mocht er een thema zijn waarvan u denkt dat deze relevant of interessant is voor volgend jaar, dan kan dit worden doorgegeven via het contactformulier op de website (selecteer bij Onderwerp 'Ouderraad').