Speech battle 4 vwo

4 oktober 2021

In de aula van onze havo/vwo-locatie werden docenten en onze vierdeklassers van het vwo aan het denken gezet over allerlei actuele onderwerpen in de jaarlijkse Speech Battle. We werden geraakt (pathos), overtuigd van de kwaliteiten van de sprekers (ethos) en inhoudelijk uitgedaagd (logos). De kwaliteit van de speeches was opmerkelijk hoog! Yasin

Foto: Publiekswinnaar Yasin

Nog een plakje worst? Solidair vaccineren! Stikken in het stikstof? Klaar met het voltooid leven?

Voorafgaand aan deze middag hadden de vwo-leerlingen uit de vierde klas zich verdiept in de kunst van de welsprekendheid. Bij de gymnasiasten werd verdieping geboden in de vorm van het analyseren van speeches van Cicero en consorten. Bij Nederlands hebben de leerlingen eigen speeches geschreven en bij Maatschappijleer is de uitvoering van de speeches geoefend. Op donderdag 30 september hebben de zes beste leerlingen Yasin Bas, Luca Otten, Eva Huizer, Jessica Meyer, Hylkje Schouwerwou en Elise Warmerdam hun speech gegeven.

Met zijn natuurlijke en aimabele persoonlijkheid werd Yasin tot publiekswinnaar gekozen door de leerlingen. De vakjury, bestaande uit diverse docenten, was echter getroffen door Elises optreden. Elise had vanaf het begin het publiek te pakken. Ze had sterke argumenten voor haar stelling om solidair met armere landen te vaccineren en met een goede dictie, gebaren en stijlmiddelen was zij voor ons de duidelijke winnaar.

We waren trots om van dichtbij de kwaliteiten van de stralende leerlingen te zien.