Sollicitatieproject examenleerlingen vmbo-kader

22 februari 2019

Alle examenleerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg doen mee aan het sollicitatieproject dat de school samen met de Rotaryclub Woerden organiseert.

Leerlingen hebben op school een cv en een sollicitatiebrief geschreven. De brief is een onderdeel van het schoolexamen en wordt nagekeken door de docenten Nederlands.

Na de voorjaarsvakantie komen twee leden van de Rotary op school om uit te leggen op welke punten zij letten bij de brieven en bij het sollicitatiegesprek. De leerlingen krijgen de kans om de brief, die zij hebben geschreven te verbeteren.

Op 11 en 12 maart, in de avonduren, vinden vervolgens ‘sollicitatiegesprekken’ plaats met de leden van de Rotary. Leerlingen krijgen feedback op de brief en de wijze waarop zij zich tijdens het gesprek hebben gepresenteerd. Een echte leersituatie dus. Het deelnemen aan de gesprekken is een examenonderdeel in het kader van LOB (loopbaanoriëntatie).

Voorbereiden op het vervolgonderwijs

De eindexamenkandidaten zijn druk bezig met volgend jaar, ook al moet het eindexamen nog worden gemaakt. De meeste leerlingen staan inmiddels ingeschreven bij het vervolgonderwijs en hebben al een kennismaking achter de rug. Een ander gedeelte staat pas net ingeschreven en moet nog kennismaken en worden aangenomen. Met het kleine aantal leerlingen dat nog geen keuze heeft kunnen maken, gaan de mentoren in gesprek. Naast de doorstroming naar het mbo, is er ook een informatieavond op de havo/vwo-locatie geweest voor onze mavoleerlingen. Zij hebben een eerste indruk gekregen van een mogelijke overstap naar havo 4.