Schoolsluiting verlengd tot en met 1 maart 2021

4 februari 2021

In de persconferentie van 2 februari jl. is vermeld dat de lockdown voor het voortgezet onderwijs verlengd wordt tot en met tenminste 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie. Dat betekent dat wij op de ingeslagen weg doorgaan: alle leerlingen krijgen online les, behalve onze examenleerlingen en kwetsbare leerlingen. Nu de lockdown langer duurt, kiezen we ervoor het rooster voor alle leerlingen op het havo/vwo aan te passen en vervallen de talentmodules voor klas 1 en 2 havo/vwo. Hieronder meer informatie over deze wijzigingen. Verlenging lockdown

Aanpassing rooster havo/vwo: 5 minuten wisseltijd

Nu de lockdown langer duurt, kiezen we ervoor het rooster voor alle leerlingen op het havo/vwo aan te passen. De examenleerlingen volgen alle lessen op school en worden op school ingedeeld in twee groepen in twee lokalen. Dit betekent dat de docent zijn tijd moet verdelen tussen deze twee groepen. Van de 40 minuten die nu ingeroosterd staan voor leerjaar 3 en hoger, gaat er op deze manier kostbare lestijd verloren. We hebben daarom besloten om met ingang van aanstaande maandag 8 februari te werken met een wisseltijd van 5 minuten tussen de lessen. Voor klas 1 en 2 is dat tussen het 3e en 4e uur 10 minuten, ivm de pauzetijden. Daarnaast is de aanvangstijd van de lessen in klas 1 en 2 nu 5 minuten later. Deze roosteraanpassing geeft iets meer lucht aan docenten en leerlingen en komt het onderwijsproces ten goede. 

Talentmodules havo/vwo periode 3 vervallen

Vanwege de praktische aard van de talentmodules in klas 1 en 2 havo/vwo hebben we moeten besluiten om deze in de komende periode volledig te laten vervallen. Een uitzondering hierop vormen Latijn (klas 1), CEM (klas 2 en hoger), het vak O&O (klas 1 & 2) en de ondersteuningsmodule rekenen en wiskunde (klas 1); deze worden online aangeboden. We hopen in periode 4 het moduleonderwijs weer op te kunnen pakken.

Nieuwe lestijden havo/vwo per 8 februari 2021

De lestijden voor de havo/vwo-locatie worden als volgt:

 

 

bovenbouw hv en klas 3

40 min

 

klas 1 en 2 hv

60 min

1

8.15- 8.55

   

2

9.00- 9.40

2

8.40-9.40

pauze

9.40- 9.55

 

9.40- 9.55

3

10.00 -10.40

3

10.00-11.00

4

10.45- 11.25

   

5

11.30-12.10

4

11.10- 12.10

pauze

12.10- 12.30 moet 12.35 zijn, schuift alles op

 

12.10- 12.30

6

12.35 -13.15

5

12.35-13.35

7

13.20-14.00

   

8

14.05-14.45

6

13.40-14.40

 

Houd je aan de regels

We vinden het belangrijk om alle leerlingen nogmaals te herinneren aan de regels die gelden op school. Dus: houd je aan de mondkapjesplicht, de anderhalvemeterregel en het eenrichtingsverkeer als je op school bent. Te vaak moeten we leerlingen hier nog aan herinneren. Dat is niet alleen frustrerend voor de medewerkers, maar ook voor jezelf. 

Volg je de lessen thuis, zet dan je camera aan en zorg ervoor dat je op tijd online in je les bent. Als je ziek bent, dan melden je ouders dat op de gebruikelijke manier. 

 

De coronapandemie vraagt veel van ons allemaal. Daar zijn we ons bewust van. We zijn er echter van overtuigd dat we hier samen met jullie doorheen komen! Uiteraard zijn wij met elkaar in gesprek over het onderwijs na de voorjaarsvakantie. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, zullen we je daarover informeren.