Schoolsluiting en online onderwijs per 16 december

15 december 2020

Onderstaand bericht is vandaag ook naar alle ouders en leerlingen gestuurd, maar vanwege een storing bij Magister kan het zijn dat dit bericht nog niet is ontvangen. maatregelen december

Gisteravond is door het kabinet besloten dat alle scholen van woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 grotendeels gesloten zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. We vinden het erg jammer dat we dit kalenderjaar op afstand met elkaar moeten afsluiten, maar hebben begrip voor dit besluit van de overheid.

Een schoolsluiting drie dagen voor de kerstvakantie hadden we niet zien aankomen, dus dat betekent snel schakelen. Inmiddels is er door de schoolleiding een plan van aanpak gemaakt om ervoor te zorgen dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. 

Het plan bestaat uit twee delen: de resterende dagen vóór de kerstvakantie (16 t/m 18 december) en de periode ná de kerstvakantie (4 t/m 17 januari). 

Onderwijs vóór de kerstvakantie havo/vwo

 • De herkansingen voor de examenklassen op de havo/vwo-locatie gaan woensdag door op school. De leerlingen zijn hiervan vanochtend al op de hoogte gebracht. 
 • Voor de overige leerjaren havo/vwo zijn de lessen woensdag online, volgens het reguliere rooster.
 • Donderdag 17 december werken we conform het normale rooster en geven we alle lessen online, dus ook voor de examenklassen.
 • Vrijdag 18 december begint de kerstvakantie voor leerlingen.

Onderwijs vóór de kerstvakantie vmbo

 • Morgen zijn er geen lessen op de vmbo-locatie voor de klassen 1 t/m 3. 
 • De examenleerlingen vmbo-4 ronden de lopende projecten conform de planning af op woensdag en donderdag.
 • Donderdag 17 december werken we conform het normale rooster en geven we alle lessen online.
 • Vrijdag 18 december begint de kerstvakantie en zijn de leerlingen vrij - tenzij er nog een opdracht moet worden afgerond (bijv. PWS-presentatie). Als dit het geval is, maken de leerlingen hier een separate afspraak over met de docent.

Onderwijs ná de kerstvakantie havo/vwo

 • Vanaf maandag 4 januari 2021 geven we in principe alle lessen online. We hanteren hierbij het inschuifrooster (40/60-minuten). 
 • Uitzondering hierop is het onderwijs voor de examenleerlingen havo-5 en vwo-6. Deze lessen vinden op school plaats. Ook voor hen geldt het inschuifrooster. Lessen LO voor de examenklassen vervallen.
 • LO-lessen voor de overige klassen blijven in het rooster staan. Deze tijd kunnen docenten LO gebruiken om gesprekjes met (groepjes) leerlingen te voeren. 
 • We streven ernaar dat de mentoren in de eerste week na de kerstvakantie contact op nemen met al hun mentorleerlingen (dit kan uiteraard ook in een groepje). We vinden het belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat en of het lukt om deel te nemen aan de online lessen.
 • De toetsweek van 18 januari gaat in principe door, maar we zijn daarvoor nog wel in afwachting van de maatregelen die op 12 januari worden afgekondigd door de overheid. 

Onderwijs ná de kerstvakantie vmbo

 • Vanaf maandag 4 januari 2021 geven we in principe alle lessen online. We hanteren hierbij het inschuifrooster (40-minuten).
 • Uitzondering hierop is het onderwijs voor de examenleerlingen vmbo-4. Deze lessen vinden op school plaats. Ook voor hen geldt het inschuifrooster.
 • De praktijkvakken basis/kader worden ook online verzorgd. Uitzondering hierop is het praktijkvak fiets- en scootertechniek. Dit wordt volgens het rooster gegeven in de TechHub.
 • De SE-week van 18 januari gaat in principe door, maar we zijn daarvoor nog wel in afwachting van de maatregelen die op 12 januari worden afgekondigd door de overheid.

Wat verder nog van belang is

 • De school is weliswaar dicht voor het grootste gedeelte van de leerlingen, maar de gebouwen zijn wel gewoon open. De opvang van leerlingen met ouders in een vitaal beroep en van kwetsbare leerlingen kan dan ook gewoon plaatsvinden op school. Deze leerlingen zijn bij ons bekend en wij zullen hen hiervoor benaderen. Mocht je na de kerstvakantie nog niets hebben gehoord, maar denk je dat je hiervoor wél in aanmerking komt? Neem dan contact op met je mentor.
 • Ziekmeldingen van leerlingen ontvangen wij ook in de komende periode graag volgens de gebruikelijke procedure. Wij gaan ervanuit dat leerlingen waarvan wij geen af- of ziekmelding hebben ontvangen, gewoon aanwezig zijn in de online les.

Volg de RIVM-richtlijnen

Uiteraard gelden nog steeds de richtlijnen van het RIVM, dus heb je coronagerelateerde klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijf dan volgens het advies van het RIVM thuis en laat je testen. We vragen je dringend om dit advies ook ná de kerstvakantie weer serieus op te volgen. 

 

Tot slot, het jaar 2020 sluiten we heel anders af dan we gewend zijn en vooral gehoopt hadden. Dat betreuren we uiteraard, maar laat onverlet dat we iedereen een zeer welverdiende kerstvakantie toewensen, fijne feestdagen en een gezond 2021!