Rooster examenklassen na toetsweek

21 januari 2021

De SE- en toetsweek zit er bijna op. We hopen dat iedereen er met een goed gevoel op terugkijkt en dat je mooie resultaten hebt behaald. De toetsweek verliep een beetje anders dan gepland. De bovenbouwtoetsen havo/vwo en vmbo werden afgenomen in de gymzalen of in kleinere groepen in lokalen. De toetsweek van de onderbouw havo/vwo was online. Dat was met name voor onze brugklasleerlingen havo/vwo extra spannend. Het was hun eerste echte toetsweek. Iedereen bedankt voor jullie flexibiliteit! Rooster

Zoals je weet heeft het kabinet vorige week besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie weken. Dit betekent dat onze leerlingen tot minimaal 7 februari online les krijgen, met uitzondering van de leerlingen in de examenklassen en de kwetsbare leerlingen die we opvangen. Ook blijft het mogelijk om leerlingen uit de voorexamenklassen vmbo op school te ontvangen om schoolexamens te maken (PTA-toetsen) of (onderdelen van) praktijkvakken te volgen.

Hou je aan de anderhalve-meter-regel en draag een mondkapje

Voor de leerlingen die naar school komen geldt dat ze ook op school onderling anderhalve meter afstand houden. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de aula’s, op de gangen en tijdens de pauze. Deze maatregel gold ook al bij de SE-week van afgelopen week. Het dragen van een mondkapje in de gangen en de aula is en blijft verplicht. Daarnaast is het de bedoeling dat je je aan de looprichting houdt. Deze staat duidelijk aangegeven in het gebouw door middel van pijlen en linten.

De anderhalve-meter-regel geldt vooralsnog tot en met 7 februari en is ingesteld uit voorzorg: men weet nog te weinig over de ontwikkeling en besmettelijkheid van de ‘Britse variant’ van het coronavirus. Voor de periode ná 7 februari maakt het kabinet een nieuwe afweging. Naar verwachting ontvangen we hierover uiterlijk 2 februari meer duidelijkheid. Dan staat er namelijk weer een persconferentie gepland.

Rooster examenklassen vanaf 25 januari t/m 5 februari

Voor het onderwijs aan de examenleerlingen van de vmbo-locatie geldt vanaf 25 januari 2021 het onderstaande:

 • De examenklassen Basisberoepsgericht (B4a en B4b) volgen alle dagen onderwijs op school. Daarbij geldt het huidige rooster. De klassen worden ingedeeld in een groter lokaal, waardoor de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd. 
 • De examenklassen Kaderberoepsgericht (K4a, K4b en K4c) en de examenklassen Mavo (M4a, M4b, M4c en M4d) worden in tweeën gedeeld: in een A-groep en B-groep. Het is namelijk onmogelijk om alle leerlingen tegelijkertijd op school te ontvangen. Daar leent het gebouw zich niet voor. Deze A- en B-groepen krijgen om de dag fysiek les (op school) dan wel online (thuis)onderwijs. Daarbij hanteren we onderstaand schema:
  • Week 1: 25 t/m 29 januari 2021
   • Maandag: groep A op school, groep B online
   • Dinsdag: groep B op school, groep A online 
   • Woensdag: groep A op school, B online
   • Donderdag: groep B op school, groep A online 
   • Vrijdag: groep A op school, groep B online
  • Week 2: 1 t/m 5 februari 2021
   • Maandag: groep B op school, groep A online 
   • Dinsdag: groep A op school, groep B online 
   • Woensdag: groep B op school, groep A online 
   • Donderdag: groep A op school, groep B online
   • Vrijdag: groep B op school, groep A online

 

Als de lockdown wordt verlengd, dan zetten we dit schema voort. De groepsindeling ontvangen jullie via Magister en via je mentor. Je volgt alle lessen volgens je rooster.

Voor het onderwijs aan de examenleerlingen van de havo/vwo-locatie geldt vanaf volgende week het onderstaande:

Omdat deze locatie voldoende ruimte heeft, kunnen wij alle examenleerlingen havo/vwo tegelijkertijd in het gebouw ontvangen. Wel verdelen we de leerlingen over twee lokalen. Dit is uiteraard geen ideale situatie. Het vraagt veel van onze docenten. Die kunnen zich namelijk niet in tweeën verdelen. Daarnaast vraagt dit ook veel van jou. Je zult namelijk bij (onderdelen van) lessen zonder toezicht van een docent aan de slag moeten gaan. We hebben er echter veel vertrouwen in dat je dit kunt. 

Tot slot willen we je nogmaals vragen om je op school te houden aan de regels. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je dan ook testen.

We wensen jullie allemaal veel succes de komende tijd. Of je nu op school of online je lessen volgt.