Profielwerkstukken in het zonnetje gezet

14 april 2022

Vandaag werden enkele examenleerlingen havo/vwo even in het zonnetje gezet vanwege hun uitmuntende resultaat op het Profielwerkstuk! Het profielwerkstuk is op het havo en vwo de meesterproef die de leerlingen moeten afleggen om te laten zien dat ze zelfstandig een onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en presenteren. PWS

De afgelopen maanden is hard aan het PWS gewerkt en afgelopen weken kregen de leerlingen hun beoordeling te horen. Van enkele profielwerkstukken waren de beoordelende docenten wel héél erg onder de indruk! Op donderdag 14 april werden deze leerlingen dan ook even extra in het zonnetje gezet door PWS-coördinatoren mevr. Koers en mevr. Groenenboom. Ook de directeur onderwijs Arjan van der Wart sprak hen even toe.

Onder het genot van een lekkere koek vertelden de leerlingen over het onderwerp van hun PWS en als beloning kregen ze ook nog wat leuke kadootjes, waaronder een mooie cadeaubon namens de Ouderraad van het Minkema College!

Onderwerpen 2021-2022

Hieronder kun je enkele Profielwerkstukken bekijken die dit jaar zijn ingeleverd door de leerlingen:

Wat is dat nu eigenlijk: Profielwerkstukken?

Alle vakken die je in de bovenbouw volgt komen in aanmerking voor het pws (met uitzondering van CKV en LO). Je kunt geen vak kiezen dat niet in je vakkenpakket zit. Niet-examenvakken als Muziek en Maatschappijleer kunnen onder voorwaarden wèl gekozen worden.

Het profielwerkstuk valt binnen één vak. Je bepaalt de inhoud zelf, in samenspraak met de begeleider. Je gaat aan de slag met iets waarin je écht geïnteresseerd bent. Je gaat zelf onderzoek doen en daarbij is er heel veel mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld onderzoek doen op de laboratoria van een hogeschool of universiteit. Dat geldt ook voor de presentatie, dit kan een schriftelijk verslag zijn, maar ook een videoproductie of een technische constructie met bijbehorende documentatie.