Proefweek 75-minutenrooster havo/vwo

5 juni 2019

Zoals jullie vast al uit eerdere berichten hebben begrepen, voeren we komend schooljaar op de Minkemalaan een lesrooster in met lessen van 75 in plaats van 50 minuten. Volgend jaar geldt dit 75 minuten rooster alleen in klas 1, pas het jaar daarna voor de overige leerjaren.  Met dit rooster kunnen docenten in hun les meer activerende werkvormen inzetten en er is volop ruimte om samen te werken. Daarnaast zorgen langere lessen voor meer rust, vanwege minder leswisselingen op een schooldag.

Proefweek van 11 t/m 17 juni voor de hele school

Dit 75 minutenrooster wordt in twee fases ingevoerd: de nieuwe brugklassers starten hier aanstaand schooljaar mee en in schooljaar 2020-2021 geldt het voor álle leerjaren. Van dinsdag 11 t/m maandag 17 juni a.s. zullen we met de hele school proefdraaien. 

Tijdens de (lesvrije) studiedagen en andere trainingsmomenten hebben de docenten dit jaar hard gewerkt om alles wat komt kijken bij de langere lesduur in de vingers te krijgen. Veel lessen voor 11 t/m 17 juni zijn inmiddels voorbereid en we willen graag met alle leerlingen ervaren hoe die in de praktijk uitvallen. Daarom zullen er in die ‘week’ lessen van 75 minuten zijn. Er zijn dan minder verschillende lessen, maar het totale aantal minuten per vak wijkt niet veel af van de tijd die er in het 50 minutenrooster voor staat. We werken vanzelfsprekend aan de bestaande leerdoelen, op weg naar de afsluitende toetsweek in juli. 

Rooster voor proefweek

Het rooster voor deze 5 lesdagen kun je inmiddels bij de studiewijzers in Magister vinden. Let op: het wordt pas op 7 juni ingelezen in de Magisteragenda. De bel zal die week op aangepaste tijden gaan:

1e uur 08.20 uur – 09.35 uur

Pauze 09.35 uur – 09.50 uur

2e uur 09.50 uur - 11.05 uur

3e uur 11.05 uur – 12.20 uur

Pauze 12.20 uur – 12.50 uur

4e uur 12.50 uur – 14.05 uur

5e uur 14.05 uur - 15.20 uur    

6e uur 15.20 uur – 16.35 uur

We zijn benieuwd naar alle ervaringen en zullen deze week natuurlijk met elkaar evalueren, zodat we het nieuwe schooljaar goed kunnen starten. 

 

Toelichting onderwijsvernieuwing per 2019-2020     

Ons onderwijs

Op het Minkema College leiden we onze leerlingen op voor hun toekomst. Als zij zich eigenaar voelen van het eigen leerproces, halen ze goede resultaten en komen verder. Natuurlijk staan zij er niet alleen voor. We richten het onderwijs zo in dat ze zich kunnen laten inspireren, dat ze veel kennis opdoen, vaardigheden vergroten en gemotiveerd blijven. We zorgen ervoor dat ze zichzelf kunnen zijn en kunnen blijven ontwikkelen.

De lesduur

Nieuw in schooljaar 2019-2020 is, dat de brugklassers van havo & vwo lessen van 75 in plaats van 50 minuten hebben. Het jaar erna geldt die langere lesduur voor álle leerjaren. Zo’n langere lesduur maakt afwisseling beter mogelijk. De docent kan meer activerende werkvormen inzetten en er is volop ruimte om samen te werken. Digitale hulpmiddelen zijn daarbij onmisbaar. Behalve dat elk lokaal een digibord heeft, schaft iedere brugklasser vanaf dit schooljaar een eigen chromebook aan voor tenminste vier jaar.

Langere lessen zorgen voor meer rust. In plaats van gemiddeld 32 lessen per week, heeft de leerling er 21. Er zijn daardoor minder verschillende lessen op een schooldag, dus minder opstart- en afrondmomenten. De leerling hoeft dus minder vaak de focus te verleggen. De schooltas is natuurlijk lichter. Ook is er voor minder verschillende vakken huiswerk. Een ander voordeel is dat de docent meer tijd ervaart om persoonlijke aandacht te geven.

Het lesconcept

In een Minkemales leren de leerlingen afwisselend van de docent, met elkaar en voor zichzelf. Het puberbrein vraagt om activerende didactiek. Bij lessen van 75 minuten is afwisseling in werkvormen veel beter te realiseren. De docenten zijn getraind om de lessen in te richten met een start, kop, romp en staart. Bij de ‘start’ raken de leerlingen actief betrokken. Het doel van de les komt helder in beeld tijdens de ‘kop’. In de ‘romp’ van de les is er uitleg en werkt de leerling voor zichzelf of samen met anderen. Ze proberen de lesstof te begrijpen, toe te passen en te integreren in bestaande kennis. In de ‘staart’ tenslotte vindt een afronding plaats en kijkt de docent met de leerlingen naar wat er gedaan is en hoe dat gebeurde. Op die manier is er sprake van een afgeronde leercyclus. 75 minuten zijn daarvoor een goede tijdseenheid gebleken.

Onze docenten zijn getraind in didactisch coachen: het stellen van goede vragen en geven van gerichte feedback. Ze blijven met de leerlingen in gesprek, zodat deze verder kunnen komen. Ook bouwen zij in de lessen meetmomentjes in, zodat de leerlingen ervaren waar ze staan ten opzichte van de leerdoelen. Met deze aanpak kan het aantal toetsen voor een cijfer beperkt blijven. Ook dat geeft minder druk.

Maatwerk: ondersteuning & uitdaging

Elke leerling is anders. Daar willen we goed rekening mee houden en we bieden daarom vanaf het nieuwe schooljaar meer keuzes aan in het lesrooster, te beginnen in de brugklas. De huidige bovenbouwleerlingen zullen er waarschijnlijk niet zo veel meer mee te maken krijgen. Voor de onderbouwleerlingen komt dit onderwijsaanbod over twee of drie jaar in beeld.

In het weekrooster zitten twee zogenaamde maatwerkbanden. Daarin kan de keuze vallen op extra ondersteuning, bijvoorbeeld voor taal, wiskunde/rekenen of begrijpend lezen. Maar leerlingen gaan ook extra uitdaging aan. Ze kiezen talentmodules in vier talentstromen:

  • kunst & cultuur (K & C)
  • natuur & grote vraagstukken (N & GV)
  • maatschappij en wereldburgerschap (M & W)  
  • science / onderzoek & ontwerpen (O & O)

Soms weet een leerling al heel duidelijk waar hij goed of geïnteresseerd in is. Dan liggen keuzes binnen één en dezelfde talentstroom voor de hand. Als dat nog niet zo is, kun je in klas 1 t/m 3 snuffelen aan verschillende stromen. Elk schooljaar bestaat uit vier periodes en zo’n extra  uitdagende module (lessenreeks) duurt gemiddeld 8 weken. De mentor helpt bij het maken van goede keuzes.   

In de talentmodules komt kennis van verschillende vakken bij elkaar. Maar minstens zo belangrijk vinden we het dat hier vaardigheden centraal staan als onderzoekend leren, samenwerken, presenteren, debatteren en creatief denken. Dat is een goede voorbereiding op de bovenbouw, de vervolgstudie en het latere beroep.

Voorbeelden van modules die op het programma komen te staan:

Stopmotion (K & C): met een app op je mobiel leer je de filmtechniek stopmotion. De verhaallijn, het geluid, de beelden: ieder neemt een andere taak en samen maak je met je groepje een animatiefilm.
Energie & bewegen (N & GV): in deze module leer je hoe beweging tot stand komt, hoe je lichaam aan energie komt en hoe deze energie ingezet wordt om beweging te maken.
Journalistiek (M & W): in acht weken maak je samen een mooie, informatieve krant voor school. Je gaat erop uit om een reportage te maken over een festival in Woerden of iets anders actueels. Je leert hoe je daar een verslag van maakt en hoe je een krant vormgeeft.
Ontwerp je ideale schoolfiets (Onderzoek & Ontwerpen): je doet onderzoek naar de eisen waar een schoolfiets ideaal gesproken aan zou voldoen en komt samen met klasgenoten tot een nieuw ontwerp.

Voor de atheneum- en gymnasiumleerlingen is er daarnaast nog een vwo-aanbod, waar zij ten minste één module per periode uit kiezen, bijvoorbeeld:

Mythologie (gymnasium): Heb je last van een tantaluskwelling in je leven? Is dat ene moeilijke vak jouw achilleshiel? Geloof jij in Nessie, selkies en feeën of ga je liever op zoek naar het goud aan het einde van de regenboog? Geen idee waar dit allemaal over gaat?  De module mythologie gaat hierop in.

Spaans voor beginners (atheneum & gymnasium): Geen enkele taal is zo exotisch en universeel als Spaans. Het doet je denken aan reizen, dansen, muziek, kunst, literatuur en nog veel meer. Het is de tweede meest gebruikte taal op het gebied van internationale communicatie. Als je Spaans spreekt, kun je wereldwijd met 500 miljoen mensen communiceren en gaat er een wereld voor je open!