Presentatie ouderavond brugjaar havo/vwo

7 oktober 2019

Op 3 oktober was er een informatieavond voor de ouders van onze brugklassers havo/vwo. De mentor vertelde deze avond over de gang van zaken in het eerste jaar. De andere docenten stelden zich op deze avond ook voor en vertelden wat hun vak inhoudt, hoe de leerlingen het huiswerk goed kunnen aanpakken en hoe ouders daar thuis het beste bij helpen. Voor ouders die voor hun kind interesse hebben in Onderzoek & Ontwerpen (een doorgaande leerlijn tot het examenjaar naar het voorbeeld van het Technasium) was er voorafgaand aan de toelichting door de mentor of na afloop een voorlichtingsbijeenkomst in de aula. Bekijk de presentatie van de ouderavond. Presentatie ouderavond