Pieter gaat in gesprek met premier Rutte over klimaat

11 februari 2019

Afgelopen donderdag 7 februari vond de landelijke klimaatdemonstratie door scholieren plaats. Youth for Climate had hiertoe opgeroepen en deze oproep heeft ook gehoor gekregen van leerlingen van het Minkema College. Zo'n 100 leerlingen waren bij de demonstratie aanwezig. Bezoek Rutte over klimaat

Eén van de leerlingen die vanaf het begin nauw betrokken was bij deze demonstratie was Pieter Lossie (5 vwo). Hij is met andere jongeren van Youth for Climate door premier Rutte uitgenodigd om dinsdag 12 februari met hem en minister Wiebes in gesprek te gaan. Een geweldige kans natuurlijk! En voor hem een mooi moment om de jongerenbelangen omtrent duurzaamheid te presenteren.

"De betrokkenheid van onze leerlingen met de samenleving is iets wat wij als school stimuleren. Dit blijkt ook uit de wijze waarop wij invulling geven aan het thema Burgerschap" (Henk Heethuis, bestuurder) 

Het Minkema College begeleidt leerlingen niet alleen naar een mooi diploma, maar leert hen ook een kritische democratische burger te worden die zich een mening vormt, deze uit en in gesprek gaat met anderen over belangrijke onderwerpen in de samenleving. In ons filmpje over Burgerschap laten leerlingen zien hoe Burgerschap een plek krijgt op het Minkema College. Een deelname aan een dergelijke demonstratie kan in die zin een mooi voorbeeld zijn. 

Richtlijn verlofaanvraag klimaatdemonstratie

Het Minkema College volgde de richtlijn dat ouders een verlofaanvraag moesten indienen als hun kind(eren) de demonstratie bij wilde(n) wonen. Zij gaven daarmee aan akkoord te zijn met de absentie. De schoolleiding besloot de aanvraag eenmalig te honoreren, mits de leerling geen SE-toets had op die dag of anderszins lessen niet kon missen. Het feit dat in dit geval de aanvraag eenmalig was gehonoreerd, is dan geen vrijbrief voor leerlingen om aan elke demonstratie deel te kunnen nemen.