Oudergespreksavonden havo/vwo april 2019

21 februari 2019

Op 25 maart a.s. ontvangt ouder 1 (de ouder van het ‘woonadres’ van de leerling) een uitnodiging om zich digitaal in te schrijven voor de oudergespreksavonden. Deze vinden plaats op donderdag 11 april en maandag 15 april van 18.00 tot 21.00 uur. Leerlingen zijn van harte welkom om aan te sluiten bij deze gesprekken! Ouderavond havo/vwo

In de uitnodiging staat een link naar Magister om één of twee gesprekken aan te vragen met docenten van uw kind(eren). Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 3 april 24.00 uur. Op 4 april ontvangt u een mail met de bevestiging & tijdstippen van de gesprekken. Helaas is het voor de administratie ondoenlijk om bij het inroosteren van de ca. 500 gesprekken rekening te houden met voorkeuren voor dagdelen en/of tijdstippen. 

Tussen de gesprekken is er 10 minuten wisseltijd voor ouders. Hierdoor kunnen zij zich rustig verplaatsen van het ene naar het andere lokaal en hoeft er geen kostbare gesprekstijd verloren te gaan. 

Graag wijzen we erop dat de uitnodiging voor deze momenten, i.t.t. andere post, slechts naar één van beide ouders is gemaild. Op die manier voorkomen we dat mentoren en docenten over één leerling twee gesprekken voeren en kunnen zo veel mogelijk verschillende gezinnen aan bod komen.

Als beide ouders op de gespreksavond aanwezig willen zijn, regelen zij dit bij voorkeur onderling. Overige post en e-mail blijven wij aan beide ouders sturen.