Oudergesprekken met mentor vmbo

22 februari 2019

Op dinsdag 9 april en donderdag 11 april vinden er wederom oudergesprekken plaats voor klas 1 t/m 4 met de mentor, waarbij de aanwezigheid van uw kind ook op prijs wordt gesteld. Tijdens dit gesprek wordt in elk geval gesproken over de resultaten van de 2e(rapport)periode. De uitnodiging om u in te schrijven voor de oudergesprekken op een van deze data ontvangt u in de week van 11 maart via Magister. Ouderavond

Voor de leerlingen uit klas 2 basis en kader wordt op deze avond ook het formulier t.a.v. de keuzevakken in klas 3 voor schooljaar ‘19-‘20 met een handtekening bekrachtigd.

Eerder, tijdens de ouderinformatieavond op donderdag 14 maart as. kunnen ouders, samen met hun kind de diverse keuzevakken bezoeken. Ouders ontvangen hierover bericht.

Ook de mavo/havo-klassen in leerjaar 2 staan voor het keuzeproces in aanloop naar leerjaar 3. Ouders worden hierover op korte termijn middels een brief geïnformeerd. Ook zal er ten behoeve van een goede voorlichting voor leerlingen en ouders een ouderavond worden gehouden op donderdag 21 maart as. Uitnodiging hiervoor volgt.