Ouderavond brugklassen vmbo 2 september

30 augustus 2021

In de eerste week van het schooljaar verwelkomen wij graag de ouders van onze vmbo-brugklasleerlingen in school tijdens een ouderinformatieavond op donderdag 2 september. We zullen deze avond informatie geven over het brugjaar en over de algemene gang van zaken op school. Om het aantal bezoekers tijdens deze avond te beperken ( i.v.m de 1,5 meter afstand) splitsen we de avond in 3 delen. Ouderavond

Programma ouderinformatieavond vmbo-brugklassen

  • 18.15 uur : ouders/verzorgers klas 1a en 1b
  • 19.00 uur: ouders/verzorgers klas 1f en 1g
  • 19.45 uur: ouders/verzorgers klas 1l, 1m en 1n

 

Ouders krijgen per mail een uitnodiging om zich in te schrijven voor deze ouderavond. 

Dyslexiebijeenkomst

Na afloop van elke bijeenkomst is er ook een speciale bijeenkomst over ons dyslexiebeleid in het Open Leer Centrum (OLC). Deze bijeenkomst start aansluitend op het algemene gedeelte in de kantine en is bedoeld voor ouders van leerlingen met dyslexie. Wij informeren u graag over de wijze waarop wij uw dochter/zoon kunnen ondersteunen om zo goed mogelijk met de dyslexie om te gaan.