Online U-Talent Masterclass “Red het Regenwoud” voor brugklasleerlingen

26 mei 2020

Sinds dit schooljaar zijn er mogelijkheden voor leerlingen van het Minkema College om masterclasses te volgen op de Universiteit en Hogeschool Utrecht. Dit programma heet U-Talent. Vanwege de coronacrisis kunnen veel van de activiteiten van U-Talent helaas niet doorgaan, zo ook de geplande masterclass op locatie ‘Red het Regenwoud’ voor onze brugklassers. U-Talent heeft nu een online variant hiervan gemaakt waar wij maximaal 8 leerlingen voor op mogen geven. Vooral leerlingen met interesse in biologie en aardrijkskunde (/duurzaamheid) zullen dit leuk vinden.  U-talent

Programma Red het Regenwoud

Op dinsdag 9, 16 en 23 juni vinden drie online bijeenkomsten plaats. Tussendoor werken de leerlingen in groepjes aan het maken van een wetenschappelijke poster rondom Red het regenwoud. We gaan uit van 9 klokuren per leerling in totaal.

  • Dinsdag 9 juni: Introductie, Angus en Martin leggen de opdracht uit en maken groepjes. 
  • Dinsdag 16 juni: Angus en Martin bespreken de voortgang van de opdracht met de leerlingen en leerlingen geven elkaar feedback mbv een rubric
  • Dinsdag 23 juni: Gezamenlijke afsluiting, opdrachten aan elkaar laten zien De leerlingen die meedoen worden verdeeld in 3 groepen die op verschillende tijden deelnemen aan de online bijeenkomsten op 9, 16 en 23 juni (groep 1 van 09.15 tot 10.00 – groep 2 van 10.15 tot 11.00 en groep 3 van 11.15 tot 12.00). 

Leerlingen van dezelfde school worden ingedeeld in dezelfde groep. De leerlingen krijgen van tevoren het programma te horen en wat er van ze wordt verwacht. Meer info: Red het regenwoud

Leerlingen met interesse in dit unieke programma, kunnen zich uiterlijk 29 mei opgeven door een mail te sturen naar de talencoördinator mevr. Lieke Faber, met vermelding van naam, klas, geboortedatum en telefoonnummer. Het is wenselijk dat leerlingen eerst met hun mentor hebben overlegd voor ze zich opgeven. Uiteraard krijgen de geplaatste leerlingen vrijstelling van de lessen op school op het moment van de online bijeenkomsten.