Online lessen. Wat houdt dat in?

5 januari 2021

Voor de kerstvakantie werd in de persconferentie aangekondigd dat alle scholen in elk geval t/m 15 januari gesloten zullen blijven en online lessen zullen aanbieden. Voor de examenklassen geldt hierop een uitzondering: zij volgen wel hun lessen op school.  Uiteraard geldt daarbij nog steeds: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Online lessen.

Om de online lessen zo soepel mogelijk te laten verlopen, gelden de volgende 'spelregels' in de online les:

  1. De meet-link is te vinden in Magister en/of classroom. In de ‘Weektaken’ vind je het weekoverzicht met de lesstof van alle vakken. Op het havo/vwo vind je deze weektaken in de gedeelde drive.
  2. Voor leerlingen is het verplicht om de camera aan te zetten. De microfoon kan aan op verzoek van de docent. Zo wordt de betrokkenheid over en weer vergroot.
  3. De online les wordt behandeld als een reguliere les. We gaan er dus van uit dat je aangekleed bent, niet in bed ligt, geen pet op hebt en meedoet met de les. Net als bij een les op school heb je je spullen bij je.
  4. Mocht zich toch een ongewenste situatie voordoen tijdens de online les, dan neemt de mentor of docent contact met je ouders op.
  5. Ben je niet aanwezig in de online les, dan word je absent gemeld. Bij ziekte of andere zwaarwegende redenen, meldt je ouder/verzorger je telefonisch af bij de afdelingsassistent, net als op een reguliere dag op school. Elke volgende dag dat jij nog ziek bent, meldt je ouder/verzorger dat opnieuw telefonisch.

Tot slot willen we je er graag nog op attenderen dat je altijd met vragen bij jouw mentor of bij de betreffende vakdocent terecht kunt (al dan niet via de mail). De mentor is tevens het eerste aanspreekpunt voor jouw ouders. Samen proberen we weer het beste van deze periode te maken!