Onderwijsstaking 30 en 31 januari 2020

13 januari 2020

De vakbonden hebben voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari een landelijke staking aangekondigd in het onderwijs. Hiermee willen zij opnieuw een signaal afgeven aan de politiek dat er structurele investeringen noodzakelijk zijn wat o.a. de werkdruk en het lerarentekort betreft.

Het Minkema College ondersteunt dit signaal, maar we willen ook bezien hoe we op het Minkema College zelf iets kunnen doen aan de verlaging van de werkdruk.

Het College van Bestuur van het Minkema College heeft daarom besloten deze twee dagen te gebruiken om met onze medewerkers een goed vervolg te geven aan gesprekken over verlaging van de werkdruk en over de vraag welke verbeteringen en investeringen nodig en wenselijk zijn.

Dit betekent voor de leerlingen dat er die dagen geen onderwijs wordt aangeboden en de school voor leerlingen gesloten is. Er zijn enkele uitzonderingen i.v.m. examengerelateerde activiteiten of reeds geboekte excursies. Deze activiteiten gaan wél gewoon door. De leerlingen die dit betreft ontvangen hierover nog een rechtstreeks bericht. Deze uitzonderingen zijn:

Havo/vwo:

  • Geschiedenisexcursie naar Ieper voor leerlingen van vwo-5 (31 januari)
  • Mondelinge examentoetsen vwo-6 voor leerlingen van mw. Van Es (volgens afspraak)
  • CEM-voorstelling klas 3 te Amsterdam (30 januari)
  • Bezoek aan de rechtbank voor 4 havo (afhankelijk van klas en indeling op 30 of 31 januari)
  • Stagedag (beroepsoriëntatie) voor alle derde klassen (31 januari)

Vmbo:

  • Skireis voor leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven en bekend zijn bij de sectie LO (van 29 t/m 31 januari)

De school sluiten zien we als een ingrijpende maatregel. Het bestuur van het Minkema College onderschrijft echter de ernst van de problematiek. Tegen de achtergrond van wederom een landelijke onderwijsstaking met eraan verbonden mogelijke lesuitval en gaten in de roosters van onze leerlingen, hebben we daarom hiertoe besloten.

Wij begrijpen dat de sluiting ongemak kan veroorzaken en dat u wellicht iets moet regelen wat opvang van uw kind(eren) betreft. Wij hopen echter op uw begrip.