Onderwijs op afstand: hier gaan we voor!

23 maart 2020

Vrijdag 20 maart vroegen wij onze leerlingen om via een enquête te laten weten hoe zij het onderwijs op afstand tot nu toe vonden gaan. Bijna 900 leerlingen hebben deze enquête afgelopen weekend ingevuld. Ontzettend bedankt! Bedankt

Jullie antwoorden hebben veel nuttige informatie opgeleverd. De komende week streven wij de volgende 10 succesfactoren na:

TOP 10

  1. We zetten de opdrachten & instructies ruim op tijd klaar, in ieder geval vóór de maandagochtend van de volgende week, zodat je elke dag ongeveer evenveel te doen hebt. 
  2. Wij voeren tussentijds geen wijzigingen door in de weektaken.
  3. We beperken ons bij de opdrachten tot de essentie van de stof en houden er zoveel mogelijk rekening mee dat jullie voor zeker nog 10 vakken huiswerk krijgen.
  4. Opdrachten & instructies plaatsen we per vak zo veel mogelijk op één en dezelfde plek: Magister òf Classroom.
  5. Bij de opdrachten vermelden we een duidelijke deadline & plek om je werk in te leveren.
  6. We bieden ten minste 1x per week per vak een instructiefilmpje of een digitale les aan. We kondigen dat op tijd aan.
  7. Voor contact met de klas houden wij onze eigen lessen uit het basisrooster aan.
  8. We gebruiken e-mail alleen voor contact met individuele leerlingen en dus niet voor groepsopdrachten of aanvullende instructies voor de hele klas.
  9. We reageren op werkdagen binnen 24 uur op jouw mail. Misschien niet al direct met het volledige antwoord, maar dan weet je in ieder geval dat we jouw mail gezien hebben.
  10. Weet dat jouw mentor, maar ook de leerlingbegeleiders er voor je zijn! Loop je ergens tegenaan of wil je met iemand praten, neem dan contact op!