Mondkapjesplicht vanaf 16 november

10 november 2020

Vanaf maandag 16 november 2020 stellen wij het dragen van mondkapjes door leerlingen, medewerkers en bezoekers, in beide gebouwen (behalve in het leslokaal en in de pauzeruimtes tijdens het eten), verplicht.  Mondkapjesplicht

Op dit moment geldt een dringend advies maar we merken in de praktijk helaas dat dit niet goed wordt opgevolgd. Medewerkers van de school besteden momenteel veel aandacht aan het overtuigen van leerlingen om een mondkapje te dragen. Dit leidt niet in alle gevallen ertoe dat de leerling het mondkapje opzet en het kost veel energie.

Gevoel van veiligheid in school is belangrijk

Het aantal besmettingen met Covid-19 is de afgelopen weken sterk toegenomen in onze regio. Ook op het Minkema College zijn er meerdere besmettingen onder leerlingen en medewerkers. De aantallen vallen gelukkig nog mee. Maar elke besmetting is er één te veel en uiteraard willen wij er alles aan doen om de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en medewerkers te bewaken. 

Dinsdag 27 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel voor een Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, beter bekend als de Coronawet. Deze wet biedt de juridische basis om een mondkapjesplicht voor te schrijven. We kunnen daarmee stellen dat er maatschappelijke consensus is over het nut van het dragen van een mondkapje in combinatie met de andere maatregelen om de verspreiding van het virus te beteugelen. 

Daarnaast speelt ook mee dat het dragen van een mondkapje een positief effect kan hebben op het gevoel van veiligheid van leerlingen en medewerkers. Als we daaraan kunnen bijdragen met het dragen van mondkapjes vinden we dat zinvol.

De VO-Raad meldde onlangs dat het ministerie waarschijnlijk tot 1 december 2020 nodig heeft om deze Coronawet te vertalen in een mondkapjesplicht voor alle scholen. Gegeven de urgentie  - met de extra maatregelen die in de persconferentie op dinsdag 3 november zijn gemeld in het achterhoofd - willen we niet wachten tot de maatregelen in december wettelijk worden vastgesteld, maar zijn we van mening dat wij hier eerder in moeten acteren. De Medezeggenschapsraad van het Minkema College heeft ingestemd met dit besluit.

Praktische uitwerking

De verplichting om een mondkapje te dragen gaat in per 16 november 2020 en geldt voor alle situaties in onze schoolgebouwen waar de anderhalve meter tussen leerling en medewerker niet te waarborgen is, zoals op gangen en in de aula. Dit geldt ook voor de tent op het schoolplein aan de Minkemalaan. Bij praktijk- en keuzevakken waarbij geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, gold al dat hier een mondkapje werd gedragen in de klas. Dit besluit blijft gehandhaafd. 

In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Ook bij de lessen LO mag het mondkapje af. Dat geldt ook voor de aula wanneer je op een stoel zit of bij een eettafel staat. Wanneer je de pauzes doorbrengt op de gangen kan het mondkapje af tijdens het eten. Bij het verplaatsen binnen het gebouw is het mondkapje altijd verplicht op. 

We beseffen dat het dragen van een mondkapje als oncomfortabel ervaren kan worden. Er zijn leerlingen die om medische redenen geen mondkapje kunnen/mogen dragen. We verzoeken ouders van deze leerlingen dit te bespreken met de afdelingsleider om te kijken of een alternatief (bijv. een gezichtsmasker) mogelijk is. Als er bijzondere afspraken zijn gemaakt, dan ontvangt de leerling daar een bevestiging van om te kunnen tonen bij vragen. Een dergelijke regeling hebben we ook voor medewerkers.

Opbrengst verkoop mondkapjes naar goed doel

We verwachten dat je zelf zorg draagt voor het mondkapje. Mocht je het mondkapje een keer vergeten zijn dan kun je een mondkapje (voor eenmalig gebruik) tegen betaling van €0,50 op school aanschaffen. De marge op de opbrengst van deze verkoop gaat naar een goed doel, te weten de Stichting Friends 4 Owen.

Bij het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondkapje zijn wij genoodzaakt om je naar huis te sturen. Wij beschouwen dit als ongeoorloofd verzuim en we zullen Bureau Leerplicht hiervan in kennis stellen. Voor de korte termijn kan je vanuit huis de lessen volgen, maar dit kan geen blijvende situatie zijn. De school neemt in deze gevallen contact op met jouw ouder(s)/verzorger(s).

Deze week is een overgangsweek. Leden van de schoolleiding staan ‘s ochtends bij de deur om de leerlingen te helpen herinneren. Docenten doen dit ook aan het einde van de les.

Tot slot

We leven in een moeilijke tijd, waarin we het beste proberen te maken van een situatie waar we geen van allen voor gekozen hebben. Wij vertrouwen erop dat het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje er voor een deel aan bijdraagt dat we met elkaar het coronavirus sneller onder controle krijgen. Dat is iets wat we allemaal heel graag willen. Zodra de situatie het weer toelaat, schaffen we de verplichting weer af. Ook dat besluit leggen we op dat moment aan de MR voor.