Minkemarkt 2019: drukbezocht en zeer geslaagd

25 november 2019

Op vrijdag 22 november was de Minkemarkt 2019. De voorlichtingsmarkt door oud-leerlingen over studie en opleidingen. Rond 17.00 uur kwamen de eerste oud-leerlingen zich melden. Met koffers, tassen en brochures om de tafel zo leuk en aantrekkelijk mogelijk in te richten. Op een enkele afmelding na, waren alle 80 voorlichters er. Minkemarkt

Na de gezamenlijke maaltijd in de docentenkamer was om 19.00 uur de aftrap van de avond. Om kwart voor 7 stonden echter de eerste leerlingen met hun ouders al binnen. De verdere avond verliep als een soepel lopende auto. Het was een komen en gaan van leerlingen. In een uitstekende sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee werd er veel informatie uitgewisseld, vele gesprekken gevoerd en gingen folders en brochures van oud-leerling naar onze leerlingen. Toen om 21.00 uur het sein voor het einde gegeven werd waren er nog steeds leerlingen druk bezig met informatie inwinnen en wilden eigenlijk niet weg.

Na het gezamenlijk opruimen en netjes maken van de aula stond de after-reünie borrel op het programma. Daar werden herinneringen opgehaald en afspraken gemaakt voor volgend jaar. Veel oud-leerlingen gaven aan volgend jaar zeker weer te willen terugkeren. Onze dank gaat uit naar het licht- en geluidteam dat weer voor de aantrekkelijke ambiance heeft gezorgd, aan conciërge Mark die geruisloos op de achtergrond de zaakjes in de gaten hield en hand en span diensten verrichtte en natuurlijk naar onze oud-leerlingen die vol enthousiasme hebben verteld over hun opleiding en studiekeuze. Bedankt!