Minkema went WAD

20 juni 2022

Wad was het fantastisch! Zaterdag 11 juni en zondag 12 juni zijn de eerste twee groepen van ongeveer 40 havo/vwo-leerlingen met vier docentbegeleiders en vier gecertificeerde gidsen gaan wadlopen. Nou ja, wadlopen... Het was meer zeelopen! WAD lopen

Van 'wad' was nauwelijks sprake, van 'wet' daarentegen wel! Vanwege een 'verkeerde' windrichting stond het water veel hoger dan normaal. De oversteek van Holwerd naar Ameland stond daarom bijna volledig onder water! Van kniehoogte tot kinhoogte, en soms zelfs net daarboven, afhankelijk van je lengte. Enerzijds erg jammer, want het educatieve karakter van de tocht was daardoor een heel stuk minder: de schelpenbanken waren niet te zien, noch de oesters, en ook waren er veel minder vogels te zien. Lunchpauze op 'de zandbank' werd lunch met het water tot de knieën.

Hand in hand!

Het sportieve karakter van de tocht was des te sterker aanwezig: 11 km door de zee banjeren, met slik waar je soms tot over je knieën in weg zakte. Woah! Vooral het begin van de tocht was erg glibberig en onvoorspelbaar in de zin dat je geen idee had of je voet zou blijven staan of diep weg zou zakken. Garantie voor een hoop gegil. Maar het zorgde er ook voor dat er een groepsgevoel naar boven kwam waarbij leerlingen elkaar hielpen. Er werd hand in hand gelopen, tassen van kleinere leerlingen werden gedragen als we door diepe geulen moesten lopen en er werd aangemoedigd als het zwaar begon te worden. 

33.000 stappen

Als je denkt dat we er met 11 km wel waren die dag, dan heb je het mis. Eerst moest er over de dijk naar het startpunt worden gelopen. En aangekomen op Ameland moesten we van de zuidkant naar de noordkant van het eiland. En na een stuk op de tractor (waar we nog even fijn gezandstraald werden) moesten we nog naar het dorp lopen en daarna naar de boot. De fitbits en anders smartwatches gaven aan dat we zo'n 23 km hebben gelopen (33.000 stappen). Na afloop gaf iedereen (die we gesproken hebben....) aan: dit had ik niet willen missen. Sowieso een ervaring om een keer meegemaakt te hebben. Veel vonden het zwaar, maar wel uniek en erg gezellig. En het weer was fantastisch! De zon op onze bol, de wind door onze haren, de voetjes in de zee. Wad wil je nog meer? Komende zaterdag gaat de laatste groep! Heel benieuwd of zij wel wad zien.