Minister Slob onder de indruk van openheid op Minkema

1 april 2019

Op donderdagochtend 28 maart bracht minister Slob een bezoek aan het relatieproject van het Minkema College: een project waarin leerlingen nadenken over hun eigen seksuele identiteit, maar ook over hoe zij zich opstellen ten opzichte van mensen van het andere geslacht dan wel seksuele oriëntatie. Minister Slob

In diverse lessen werd uitgebreid gesproken over persoonlijke onderwerpen als seksualiteit en transseksualiteit. De minister was onder de indruk van de openheid waarmee er op onze school wordt gesproken over deze thema's. Het relatieproject is één van de diverse projecten die binnen het Minkema College worden georganiseerd om het thema Burgerschap onder de aandacht te brengen van de leerlingen.

,,Mij raakte de openheid die ik hier heb aangetroffen. Dat zegt iets over het klimaat op deze school’’, aldus minister Slob in het AD.

 

Relatieproject

Het relatieproject in 4 havo en 4 vwo is een project dat we al een aantal jaren naar grote tevredenheid van de leerlingen doen. Paul Simons, docent maatschappijleer: "Het Minkema College is een veilige school waar leerlingen zich behoorlijk vrij voelen om over relaties en seksualiteit te praten en waar het wederzijds respect aanwezig is. Het relatieproject draagt bij aan het creëren van een goed leefklimaat op school en een verdere groei van de individuele leerling."

Het vormende aspect staat daarbij steeds centraal; leerlingen gaan nadenken over hun eigen seksuele identiteit als persoon, maar ook hoe zij zich willen opstellen ten opzichte van mensen van het andere geslacht en mensen, die een andere seksuele oriëntatie hebben dan zijzelf. Niet belerend, maar leerlingen uitdagen om zichzelf verder te vormen. Het motto van de school ‘eigenzinnig en betrokken’ komt in dit relatieproject zeer duidelijk tot uiting. 

Slob spreekt diverse leerlingen waaronder Sam Vermeulen

Voorafgaand aan de lesbezoeken ging de minister van Onderwijs met leerlingen en docenten in gesprek. Daarna woonde hij o.a. kort een presentatie bij van transgender Sam Vermeulen. Aan de klas vertelde Sam zijn verhaal en konden leerlingen vragen stellen over bijvoorbeeld zijn transformatie van vrouw naar man, maar ook welke obstakels hij heeft moeten overwinnen.

 

 

Na afloop sprak minister Slob nog wat uitgebreider met Sam en liet weten "....het zeer toe te juichen als ook op andere scholen zo open en vrij over seksuele diversiteit wordt gesproken. Al was het alleen maar om uit te leggen wat dit woord inhoudt. De realiteit is dat deze openheid nog niet overal zo ver is als op het Minkema, erkent de onderwijsminister." (bron: AD)

Burgerschap op het Minkema College

Het Minkema College wil jonge mensen niet alleen de school laten verlaten met een mooi diploma, maar ook leren om op een democratische wijze met elkaar om te gaan. Dat is niet eenvoudig in een snel veranderende samenleving, waar heel weinig meer vanzelfsprekend is en er heel verschillend gedacht wordt door mensen.

“Democratisch burgerschap zien we op onze openbare school als een ‘way of living’, waardoor dat niet alleen zichtbaar is in de lesinhoud en het pedagogisch gedrag van de docent, maar ook in het gehele schoolklimaat. Het zit in het DNA van de school”, aldus Paul Simons, docent maatschappijleer.

 

Wat houdt die ‘way of democratic living’ precies in?

Op het Minkema College leren we leerlingen zelfstandig kritisch na te denken over hun positie in de samenleving, maar ook over hun eigen (leer)gedrag, zodat zij op een verantwoordelijke wijze kunnen deelnemen aan die samenleving en aan het leven in de gemeenschap van de school.

Dat betekent dat het Minkema niet waardenvrij is of leerlingen via waardenoverdracht oplegt hoe ze moeten denken en handelen, maar het betekent wel dat we met leerlingen in gesprek gaan, zodat zij binnen het fundament van onze openbare school, de democratische rechtsstaat, beargumenteerd positie leren kiezen en hun verantwoordelijkheid nemen.

Dat is spannend, niet elke leerling legt die democratische rechtsstaat op dezelfde manier uit, het antwoord staat niet altijd bij voorbaat vast en door de confrontatie met andere meningen worden je eigen zekerheden ter discussie gesteld.  Immers, wat houden belangrijke waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en respect precies in? De sfeer op het Minkema College ademt een ‘way of democratic living’ uit door echt naar elkaar te luisteren, met elkaar te discussiëren, je eigen standpunten kritisch te willen herzien en met leerlingen, die totaal anders denken dan jij, toch tot overeenstemming te willen en ook kunnen komen.

Kritisch democratisch burgerschapsonderwijs is niet eenvoudig. Kant en klare oplossingen over ‘de waarheid’ zijn er niet. We leren leerlingen wel goede handvatten te geven om hun voorlopige waarheid blijvend te onderzoeken. Dan krijg je weerbare jongeren, die de grote wereld kunnen instappen en deze wereld een beetje mooier maken. Het is duidelijk dat we niet een school zijn met als motto ‘worden wie je bent’, maar ‘zijn die je wordt’.