Marco Frijlink neemt afscheid van RvT Minkema College

21 december 2021

Marco Frijlink kijkt na 8 jaar tevreden terug als lid van de Raad van Toezicht van het Minkema College. In dit interview staat hij stil bij prestaties van de school, uitdagingen waar het Minkema College voor staat en momenten die hem in het bijzonder zijn bijgebleven. Marco Frijlink

Minkema College: één school

Eén van de grootste prestaties van het Minkema College in de afgelopen jaren noemt Marco de enorme slag die is gemaakt in het bij elkaar brengen van de twee locaties van de school.

"In het belang van de leerlingen, is het belangrijk om écht een school te worden. In Nederland is het onderwijs opgedeeld in veel te veel vakjes. Kinderen worden op de basisschool voorgesorteerd voor een van die vakjes en vaak is dat het dan. Havo, vmbo-t, basis/kader, vwo. Er is geen land in Europa dat het onderwijs zo heeft opgedeeld en ook bijna geen land waarin de keuze al zo vroeg moet worden gemaakt. Alsof je van elk 11/12-jarig kind al kunt voorspellen waar zijn of haar talenten liggen.

Binnen het Minkema was de scheiding tussen vmbo (locatie Steinhagenseweg) en havo/vwo (locatie Minkemalaan) ook heel scherp toen ik begon in 2013. Verschillende directies, verschillende schoolplannen, verschillende absentieregelingen, verschillende alles eigenlijk. De afgelopen jaren is een enorme slag gemaakt om daar verandering in te brengen. Inmiddels hebben we één directeur onderwijs, die verantwoordelijk is voor ál het onderwijs, maken alle leerlingen gebruik van de MakerSpace (het techniekcentrum) op de locatie Steinhagenseweg en is er veel meer afstemming tussen de leerkrachten van beide locaties. Dat is een enorme vooruitgang en ik hoop dat die ontwikkeling voorlopig nog niet stopt. Maar daar heb ik eigenlijk gegeven de ontwikkelingen van de afgelopen jaren alle vertrouwen in."

Marco was voor zijn functie als lid van de RvT bij het Minkema College bestuursvoorzitter geweest van Stichting Klasse dat het openbaar primair onderwijs verzorgt in onder andere Woerden en Gouda. Daar zat hij heel dicht op het primaire proces en was als bestuurder direct verantwoordelijk voor alle beleidskeuzes. "Het leek me interessant om ook eens van een afstand, in een andere rol, betrokken te zijn bij het onderwijs. Vragen stellen, maar ze niet altijd zelf beantwoorden: de kerntaak van het toezicht; daar had ik nog niet veel ervaring mee en ik wilde die competentie graag ontwikkelen. Uiteraard vanuit mijn betrokkenheid bij goed onderwijs in het algemeen en openbaar onderwijs in het bijzonder. Dat werd nog versterkt door het feit dat ik toen ook zelf een kind had dat op het Minkema zat."

 

Jongeren afleveren met kennis van, begrip én respect voor mensen met een andere achtergrond dan jij

Marco is op dit moment directeur/bestuurder van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Het openbare karakter van het Minkema College gaat hem dan ook enorm aan het hart. "Ik ben een hartgrondig voorstander van openbaar onderwijs. Uiteindelijk is het doel van al het onderwijs in Nederland dat we jongeren voorbereiden op succesvol, zelfstandig functioneren in de toch best wel ingewikkelde, pluriforme maatschappij die Nederland inmiddels is. En dat betekent dat we jongeren moeten afleveren met kennis van en begrip én respect voor mensen die een andere achtergrond hebben en een andere levensovertuiging of religie hebben. De beste manier om dat te doen is om kinderen van jongs af aan met al die verschillende ‘anderen’ in contact te brengen: samen leven, samen leren. Dat is de beste manier om hen voor te bereiden op succesvol, constructief functioneren in onze complexe maatschappij. Het Minkema College doet in elk geval ontzettend zijn best om leerlingen daarvan bewust te maken. Hun zekerheden ter discussie te stellen, hen te confronteren met de andere kant van de medaille. De resultaten daarvan zie je op allerlei manieren. De levendige en succesvolle debatclub, maar ook de heel actieve gender & sexuality alliance zijn daar mooie voorbeelden van. De sectie maatschappijleer speelt daar een heel belangrijke rol in."

Zorg voor een zo breed mogelijk aanbod

Net als veel scholen in het voortgezet onderwijs heeft het Minkema College te maken met de uitdaging van de daling van de instroom van nieuwe leerlingen de komend jaren. Daarbij is het zaak dat er samen met de andere scholen in de Woerdense regio er vooral voor gezorgd wordt dat er een zo breed mogelijk aanbod beschikbaar blijft. "Voorkomen dat we teveel gaan concurreren dus en vooral constructief samenwerken, bijvoorbeeld met het Kalsbeek. Dat is - gegeven de manier waarop scholen worden gefinancierd - erg lastig. Maar het belang van de jongeren in Woerden en omstreken vraagt er wel om."

Koester je bevlogen en betrokken leerkrachten

"Mijn grootste wens is dat het Minkema College de komende jaren net zulke betrokken en bevlogen leerkrachten blijft vinden als we de afgelopen jaren hebben gehad. En dat die elke les alles blijven doen wat ze kunnen om elke leerling te stimuleren alles uit zichzelf te halen wat ze in zich hebben. Want verkijk je niet op de rol van de leerkracht. Die is zo groot. Ik zie dat ook weer terug in de verhalen van mijn eigen kinderen. Leerkrachten die de leerlingen écht zien, die er echt zijn voor hen, die maken het verschil, vaak voor de rest van hun leven."