Lezing 'Cijfers geven werkt niet' voor ouders havo/vwo

10 januari 2019

Veel scholieren ervaren een hoge prestatiedruk. Ze leven van toets naar toets. Dat geldt ook voor onze leerlingen. En dat terwijl uit allerlei onderzoeken blijkt, dat cijfers zowel de diepgang in het leren belemmeren als de opslag in het langetermijngeheugen. Het toetscircus dat we met z’n allen in onderwijsland hebben opgetuigd veroorzaakt ook een enorme werkdruk bij docenten. Tegelijkertijd gaat deze tijd van de onderwijstijd af. Lezing cijfers

Formatief 'toetsen'

De havo/vwo-locatie van het Minkema College wil het aantal toetsen terugdringen en is de cijfercultuur langzaam aan het ombuigen naar een zogenaamde formatieve cultuur. Bij formatief evalueren last de docent geregeld meetmomentjes in tijdens de les, om samen met leerlingen te bepalen hoever ze zijn met het behalen van de leerdoelen en wat er nog moet gebeuren om die te halen op weg naar de toets voor een cijfer.

Leerlingen ervaren bij formatief ‘toetsen’ veel zeggenschap en eigenaarschap over de leerdoelen. Het uiteindelijke doel is om hen te helpen zelfsturing te ontwikkelen. Onderzoek laat zien dat formatief evalueren een positieve invloed heeft op de motivatie en zelfregulering van leerlingen, en van motivatie en zelfregulering is bekend dat ze leiden tot betere leerprestaties.

Lezing voor ouders op 5 februari

Op dinsdagavond 5 februari om 19.30 uur zal Maurice van Werkhooven een lezing voor ouders houden over dit onderwerp. Maurice is als adviseur betrokken bij onze onderwijsontwikkeling en kan op vermakelijke maar ook indringende wijze duidelijk maken dat alleen cijfers geven niet werkt. Wilt u deze lezing bijwonen, meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. Er is plaats voor 300 personen.