Leerlingen en politici in debat met Özcan Akyol

27 maart 2019

Op dinsdag 26 maart was columnist Özcan Akyol te gast op het Minkema College. Na een persoonlijke voordracht over zijn jeugd ging hij in debat met leerlingen en politici over o.a. de klimaatstaking, identiteitspolitiek en polarisatie. Een boeiende avond die werd georganiseerd in het teken van het 100-jarig bestaan van het Minkema College. Dit jubileum wordt 10 maanden lang gevierd met bijzondere thema’s. Het thema van maart is: de maand van de maatschappij. Özcan Akyol

De invloed van je jeugd op je wereldbeeld

Özcan Akyol begon de avond met een terugblik op zijn jeugd en de keuzes die hij daarin maakte, maar die soms ook vóór hem werden gemaakt. Zo kreeg hij op 12-jarige leeftijd het dringende advies om naar de mavo te gaan, terwijl zijn CITO-score een duidelijke atheneum-indicatie aangaf. Eigenlijk kon niemand op zijn lagere school geloven dat hij - met analfabetische ouders - dit niveau aan zou kunnen.

De buurt waarin hij opgroeide was ook bepalend voor zijn toekomst. Hij groeide op in een wijk die met name bewoond werd door mensen uit een lagere sociale klasse.  

"In de wijk waarin ik opgroeide, was sterk sprake van segregatie. Niet zozeer op basis van etnische afkomst, maar eerder op sociale klasse zoals opleidingsniveau en inkomen. Binnen de 'groep' waar wij als arbeidsgezin toe behoorden was een zeer sterke band. Onze verschillende etnische achtergronden speelden daarbij echter toen geen rol." (Özcan Akyol)

Op zijn basisschool kreeg hij 2 uur Turkse les aangeboden om ervoor te zorgen dat hij zijn oorspronkelijke identiteit niet zou verliezen.  "Al op jeugdige leeftijd ben je op zoek naar je identiteit. Eigenlijk iedereen heeft die speurtocht", aldus Akyol.

De zoektocht van 'Eus' bracht hem niet altijd op het goede pad. Na een jeugd met de nodige criminele misstappen belandde hij in het Huis van Bewaring. Daar kon hij niets doen, behalve boeken lezen. En dat betoverde hem zozeer dat hij wist dat hij hier iets mee moest. Het gaf hem het doel om zijn verhaal te vertellen. Na een studie journalistiek en Nederlands is hij dankzij blogs op zijn website 'ontdekt' en sindsdien schrijft hij columns, boeken en artikelen waarmee hij inmiddels landelijke bekendheid heeft verworven.

In debat met leerlingen, politici en het publiek

Het inspirerende verhaal van Özcan Akyol was een mooi startschot om vervolgens in debat te gaan met elkaar over een drietal stellingen:

  • Straf scholen en leerlingen als ze klimaat spijbelen
  • Identiteitspolitiek ondermijnt de democratie
  • Polarisatie is een verrijking van het politiek  en maatschappelijk  debat

Elke stelling werd afgetrapt door Özcan om vervolgens bij de eerste stelling het woord te geven aan leerlingen van het Minkema College en diverse politici/belangenbehartigers. Speciaal voor deze avond waren dhr. van Assem (Inwonersbelangen), mevr. van Noort (Progressief Woerden), dhr. den Boer (Sterk Woerden), dhr. Boere (CDA Woerden) en mevr. de Haan (lobbyist en belangenbehartiger) uitgenodigd om mee te debatteren. Bij de tweede en derde stelling kon ook het publiek deelnemen. 

Dit leverde mooie gesprekken, nieuwe inzichten en bijzondere uitspraken op. Kortom, een prachtige avond die aansluit bij het thema Burgerschap dat het Minkema College hoog in het vaandel heeft.

 

 

Burgerschap op het Minkema College

Het Minkema College wil jonge mensen niet alleen de school laten verlaten met een mooi diploma, maar ook leren om op een democratische wijze met elkaar om te gaan. Dat is niet eenvoudig in een snel veranderende samenleving, waar heel weinig meer vanzelfsprekend is en er heel verschillend gedacht wordt door mensen. “Democratisch burgerschap zien we op onze openbare school als een ‘way of living’, waardoor dat niet alleen zichtbaar is in de lesinhoud en het pedagogisch gedrag van de docent, maar ook in het gehele schoolklimaat. Het zit in het DNA van de school”, aldus Paul Simons, docent maatschappijleer. 

 

Esther van Twist, docente maatschappijleer: “Op het Minkema College wordt het debat sterk gestimuleerd waarbij leerlingen wordt geleerd om echt naar elkaar te luisteren en op respectvolle wijze hun mening te uiten.” Tijdens deze avond hebben leerlingen laten zien dat zij hier zeer bedreven in zijn!