Leerling- en oudertevredenheid

10 november 2021

Het Minkema College volgt systematisch de tevredenheid van leerlingen. Het doet ieder schooljaar uitgebreid onderzoek onder leerlingen van diverse jaarlagen. In april 2021 vulden in totaal 834 leerlingen een (gestandaardiseerde) vragenlijst in. Uit de reacties blijkt dat onze leerlingen door de bank genomen tevreden zijn. Ze herkennen dat docenten zicht hebben op hun ontwikkeling en dat zij leerstof aanbieden op het voor de leerling passende niveau. Ook over het gebruik van ICT, de hulp bij het leren en bij de keuze voor een vervolgopleiding zijn de leerlingen tevreden.

Het Minkema College peilt ook de tevredenheid van ouders. Hiervoor hanteert de school de (gestandaardiseerde) vragenlijst van Scholenopdekaart. Bij het onderzoek in het voorjaar van 2021 blijkt de oudertevredenheid op beide locaties gestegen te zijn. Ouders geven ons terug tevreden te zijn over het geboden onderwijs, de inzet van ICT-middelen en talentontwikkeling. Leerlingen worden - volgens de ouders - goed voorbereid op de toekomst. Ouders zijn ook tevreden over de communicatie vanuit school, zowel over de vorderingen van hun kind(eren) als over andere relevante informatie.