Jeugdgezondheidszorg op het Minkema

23 september 2020

Aan elke school in het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, ouders én de school kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over gezondheid, leefstijl en gevoelens.  GGD

Onderzoek klas 2 en klas 4

Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de GGD alle jongeren om zo gezond en veilig mogelijk op te groeien. Dit gebeurt onder meer door het standaard gezondheidsonderzoek in klas 2 en klas 4 . Ouders/verzorgers en leerling krijgen voorafgaand aan dit onderzoek een brief hierover thuis gestuurd. Dit onderzoek richt zich op gezondheid en verschillende leefstijlthema's zoals weerbaarheid, voeding en beweging. Kijk voor meer informatie over deze gezondheidsonderzoeken op: www.ggdru.nl/jouwggdklas2 of www.ggdru.nl/jouwggdklas4. 

 

Voor vragen over gezondheid

Voor de gezondheidsonderzoeken is de jeugdverpleegkundige het gehele jaar regelmatig op school aanwezig. Loop ook gerust binnen wanneer je vragen hebt over bijvoorbeeld uiterlijk, gezondheid, thuissituatie, vrienden, school, gepest worden, ongelukkig zijn, ongewenste intimiteiten, alcohol, verliefdheid of drugs. Als het nodig is kan de jeugdverpleegkundige, zo nodig in overleg met de jeugdarts, adviseren, bijvoorbeeld met praktische tips of als er hulp of zorg nodig is. 

Ziekteverzuim

De jeugdarts werkt intensief samen met school, ouders en jongeren op het gebied van ziekteverzuim. Iedereen is wel eens ziek. Dat kan natuurlijk gebeuren. Problematisch wordt het als een jongere langdurig of vaak ziek is. De kans op leerachterstanden, afglijden naar een lager onderwijsniveau of voortijdig schoolverlaten is dan groter. Bij langdurig of regelmatig verzuim werken school, leerplicht en de jeugdarts samen met de jongere en ouders aan een snelle terugkeer naar school. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld, hierbij wordt gekeken wat nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Het vroegtijdig reageren op ziekteverzuim is van groot belang. Hoe korter het verzuim, hoe kleiner de leerachterstand en hoe soepeler de terugkeer naar school kan verlopen. Het tijdig inzetten van ondersteuning voorkomt inzet van zwaardere hulp in de toekomst. De jeugdarts wordt verder betrokken bij problemen in ontwikkeling, gedrag, groei, psychosociaal en problemen bij het zien en horen en neemt deel/kan deelnemen aan het ZAT (zorg-advies team). 

Meer weten?

De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is op verschillende manieren voor jongeren en hun ouders/verzorgers bereikbaar: T: 033 - 460 00 46 jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl. Of kijk op www.JouwGGD.nl: voor meer informatie over gezondheid, o.a. met chat-mogelijkheid. 

Het JGZ-team van de GGD dat verbonden is aan deze school, bestaat uit: Jeugdarts Hanna van Roozendaal en Jeugdverpleegkundige Rosemarie Roefs.