Heropening school 3 maart 2021

3 maart 2021

Op 23 februari jl. heeft de overheid laten weten dat vo-scholen vanaf 1 maart weer onderwijs op school mogen aanbieden aan alle leerlingen. Na een periode van ruim 10 weken waarin wij het grootste gedeelte van jullie hebben moeten missen, kijken we ernaar uit je weer te ontvangen op school!  Op maandag 1 en dinsdag 2 maart vonden alle lessen nog online plaats (met uitzondering van de lessen voor de examenleerlingen), maar op woensdag 3 maart openden we de deur weer voor jullie. De rode loper ligt uit en de slingers hangen, want we vinden het ontzettend fijn om jullie weer te zien. De nieuwe cateraar deelde daarnaast een lekkere traktatie uit! Welkom terug! Heropening 3 maart

Klassen opgesplitst in twee groepen i.v.m. anderhalvemeterregel

Uiteraard moeten we bij de heropening wel rekening houden met de diverse regels die gelden. Allereerst de anderhalvemeterregel: die geldt óók voor jullie als leerlingen onderling. Dit betekent dat wij alle klassen hebben opgesplitst in A- en B-groepen. 

Uitzonderingen

 • Vanwege het hoge leerlingenaantal havo/vwo kiezen we ervoor om wekelijks een groep bovenbouwleerlingen toch nog volledig online onderwijs aan te bieden. Een aantal klassen blijft in dat geval de hele week thuis:
  • 3 t/m 5 maart: 4 havo A+B, volledig online les
  • 8 t/m 12 maart: 4 & 5 vwo A+B, volledig online les
  • 15 t/m 19 maart: 5 havo en 6 vwo A+B, volledig online les (de week erna is het toetsweek)
 • De basis-3-klassen vmbo splitsen we niet op. Dit zijn erg kleine klassen. Zij zijn dus elke dag op school.
 • In de praktijklessen, in het beroepsgerichte onderwijs en in noodsituaties is het afstand houden tussen leerling en docent en tussen leerlingen onderling niet altijd mogelijk. In die situaties houden leerlingen en docenten en leerlingen onderling zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is een - door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. 

In de onderbouw havo/vwo kunnen we bovendien met koppels werken. Dit betekent dat twee leerlingen samen met elkaar mogen optrekken en geen 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden. Als koppel is deze afstand wel vereist tot andere (koppels van) leerlingen. De onderbouwkoppels worden door jullie docent van de eerste les op woensdag en donderdag bepaald. Deze koppels worden voor langere tijd gevormd en zijn dus steeds hetzelfde, ook de komende weken

Lessen en pauzes

De groepen zullen om de dag les op school volgen. Tijdens de thuiswerkdag volg je de lessen online. Je bent verplicht naar school te komen dan wel online onderwijs te volgen, , behalve wanneer je ouders je telefonisch ziek melden. Uitzondering hierop zijn leerlingen in een risicogroep: zij volgen al hun lessen online. Met ingang van 1 maart zijn we weer overgaan op lessen van 50 minuten.

De pauzes breng je door in de kantine, het atrium (vmbo) of op het plein. Denk ook daar aan de anderhalvemeterregel! Daarnaast hanteren we gescheiden pauzes. Op de havo/vwo-locatie is vanaf 3 maart niet meer toegestaan om pauze te houden op de eerste verdieping!

De lessen LO vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Op de vmbo-locatie worden de LO-zalen van 5 t/m 24 maart gebruikt voor de proefwerkweek en de SE-week.

Mondkapje

Sinds 1 december jl. is het dragen van een mondkapje door het onderwijspersoneel en de leerlingen in de school verplicht. Tijdens de les mogen de mondkapjes af, als je niet door het lokaal beweegt. Als je je verplaatst, doe je het mondkapje weer op. De docent die door de klas beweegt, hoeft geen mondkapje te dragen zolang de 1,5 meter afstand tussen de leerling en docent in acht wordt genomen. Bij het verlaten van de les zet je jouw mondkapje op en houd je je aan de looprichting in de school. Gym en bepaalde vormen van praktijkonderwijs vallen niet onder de mondkapjesplicht.

Basisregels corona

Uiteraard gelden nog steeds de basisregels omtrent corona, dus:

 • Blijf thuis of ga naar huis bij klachten passend bij het coronavirus;
 • Blijf thuis als een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts of last van benauwdheid heeft of een bevestigde coronabesmetting heeft;
 • Hygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen, hoesten/niezen in elleboog.

Op onze website kun je ons coronaprotocol terugvinden. 

Mochten er (bijv. naar aanleiding van de persconferentie 9 maart) aanpassingen nodig zijn van onze werkwijze, dan brengen wij je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.