Heropening 2 juni

26 mei 2020

Op dinsdag 2 juni opent school weer de deuren. We kijken er enorm naar uit om de leerlingen weer te zien en het schooljaar met elkaar af te sluiten! Maar de situatie is vanaf 2 juni wel anders dan we gewend zijn. Heropening 2 juni

We hebben de afgelopen periode veel overlegd over de belangrijkste reden om weer open te gaan. De heropening is niet zozeer bedoeld om alle lessen weer op te pakken zoals we dat gewend waren. Dat kan ook niet. We gaan open om ervoor te zorgen dat onze leerlingen en wijzelf kennismaken met de anderhalve-meter-school in combinatie met les-op-afstand. We houden er namelijk rekening mee dat we ook volgend schooljaar als anderhalve-meter-school zullen starten. 

School is belangrijke ontmoetingsplaats

School is een belangrijke ontmoetingsplaats, een plek die ons en onze leerlingen in staat stelt om te leren. Dan gaat het niet enkel om het leren van Duits, wiskunde of geschiedenis. Nee, het gaat ook om het leren van elkaar en het ontdekken van wie je zelf bent. Deze ontmoetingsplek hebben wij en onze leerlingen de afgelopen periode moeten missen. En ook de komende periode zal de school niet zo zijn als voorheen. Wel vinden we het belangrijk om de ontmoetingsplaats écht vorm te geven. Onder meer door aandacht te geven aan onze leerlingen en aan elkaar, ook al is dat in kleinere groepen. Maar er is op schooldagen natuurlijk ook ruimte voor extra uitleg, om samen te werken aan opdrachten en feedback op je (huis)werk te vragen. 

Hoe gaan we 2 juni van start?

Voor onze beide locaties hebben we een plan van aanpak gemaakt over hoe de lessen vorm krijgen én wat de regels zijn binnen school conform de RIVM-richtlijnen. Deze informatie hebben jullie ook per e-mail ontvangen. Lees dit dus goed door!