Gezondheidsmonitor klas 2 en 4

15 juli 2019

In september/oktober 2019 houdt GGD regio Utrecht een vragenlijstonderzoek (Gezondheidsmonitor Jeugd) onder leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Utrecht. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats. Gezondheidsmonitor

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. De GGD voert de Gezondheidsmonitor Jeugd eens in de vier jaar uit. Met de verzamelde gegevens kan zij scholen, gemeenten en de overheid beter adviseren over gezondheidsbeleid. De school ontvangt een schoolspecifieke rapportage en kan daarmee richting geven aan het gezondheidsbeleid op school. De resultaten van dit onderzoek maken ook verbetering mogelijk van gemeentelijk en landelijk beleid t.a.v. de gezondheid en leefstijl van jongeren. Jongeren met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren natuurlijk beter op school!

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een digitale vragenlijst in. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken van tevoren alle benodigde informatie over het onderzoek.

Vragen?

Heeft u vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd, kijk dan op de website van GGD regio Utrecht www.ggdru.nl/scholen: Gezondheidsmonitor Jeugd Voortgezet onderwijs 2019.