Foutief percentage zittenblijvers vmbo in studiekeuzebijlage AD

14 januari 2020

Vanmorgen heeft het AD een speciale studiekeuzebijlage uitgebracht om groep 8-leerlingen te helpen bij hun studiekeuze. De bijlage toont o.a. informatie van DUO over het aantal leerlingen op de scholen in de regio, de slagingspercentages en de gemiddelde examencijfers. Steinhagenseweg

Fout percentage zittenblijvers vmbo Minkema College

Helaas staat er een foutief percentage vermeld bij het aantal leerlingen dat op onze vmbo-locatie is blijven zitten. Het juiste percentage is 1,52% en ligt daarmee ver onder het landelijke gemiddelde. Er staat echter dat 21,8% van onze vmbo-leerlingen is blijven zitten. Dit percentage is dus allesbehalve juist! In het betreffende schooljaar zijn 13 vmbo-leerlingen niet overgaan naar het volgende leerjaar. Dit waren negen zittenblijvers en vier leerlingen die hun eindexamen niet hebben behaald. (Zie ook de website Scholenopdekaart)

Ook het vermelde aantal leerlingen op onze vmbo-school klopt niet. Er wordt gesproken over 374 leerlingen, terwijl het juiste aantal 855 leerlingen is.

Vmbo Minkema College scoort bovengemiddeld

Het is ons niet bekend waar dit foutieve percentage vandaan komt. Dat zijn wij op dit moment aan het uitzoeken. Uiteraard betreuren wij deze foute cijfers, want het geeft een onjuist beeld van onze vmbo-locatie. Het vmbo van het Minkema College scoort juist bovengemiddeld op alle onderwijsresultaten. Daarnaast beoordeelde de onderwijsinspectie onze mavo recentelijk met de uitzonderlijk hoge kwalificatie GOED voor o.a. leerlingbegeleiding.