Examentraining op 10 en 11 april

16 februari 2021

Ter voorbereiding op de eindexamens bieden we de examenleerlingen de mogelijkheid om een examentraining van Lyceo te volgen op school. Deze training vindt plaats op 10 en 11 april 2021. De inhoud van de examentraining sluit aan op ons eigen examenprogramma. Ook buiten de school zijn er verschillende organisaties waar leerlingen, indien gewenst, een examentraining kunnen volgen. Het staat ouders vanzelfsprekend vrij om (ook) daarvoor te kiezen.  Examen

Over de examentraining

Tijdens de examentraining van Lyceo wordt de volledige examenstof herhaald en is er extra tijd en aandacht voor de onderdelen waar de leerling extra aandacht aan wil besteden. De examentraining verloopt volgens een vast programma waarin alle examenonderwerpen worden behandeld. Lyceo werkt daarbij met eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, geheel wordt vernieuwd en aangepast. De examenbundels krijgt de leerling na afloop van de training mee naar huis om thuis mee verder te werken. Lyceo laat het effect van haar examentrainingen jaarlijks wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij: SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Op het havo/vwo richten de examentrainingen zich op de kernvakken. Op het vmbo zijn er ook examentrainingen gericht op - naast de kernvakken - andere vakken uit het lesrooster.

Meer informatie over de examentrainingen van Lyceo vindt u op lyceo.nl/examentraining.

Aanmelden

De examentrainingen vinden plaats op 10 en 11 april 2021. 

Havo- en vwo-leerlingen kunnen zich zelf rechtstreeks aanmelden kan via www.lyceo.nl/minkemacollege. De afdelingsleiders van het vmbo benaderen zelf leerlingen waarvan zij denken dat het volgen van een examentraining een goede aanvulling kan zijn op de voorbereiding op het examen. Mocht je/uw kind niet benaderd worden door de afdelingsleider, maar wel interesse hebben, neem dan even contact op met school.

De inschrijfkosten havo/vwo kunnen - na voltooiing van het programma -  via een formulier worden gedeclareerd bij school. Dit formulier is per e-mail toegestuurd aan de ouders.

Goed om te weten

Door deel te nemen aan examentrainingen via onze school, ondersteunt u het Lyceo Extra-programma. Het Lyceo Extra-programma biedt leerlingen voor wie extra begeleiding om uiteenlopende redenen niet toegankelijk is, de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een examentraining.