Exameninformatie vmbo

13 januari 2022

Waarschijnlijk hebben jullie gelezen of gehoord dat minister Slob vlak voor de kerstvakantie bekend heeft gemaakt hoe de centrale eindexamens in 2022 gaan worden georganiseerd. Het lijkt ons goed om jullie alvast op de hoogte te brengen.  Examen

Er zijn dit schooljaar 3 examen tijdvakken: 

Tijdvak

Afnamedata

Bekendmaking 

N-termen & uitslag

Tijdvak 1: eerste afnames

12 mei t/m 30 mei

9 juni (mavo) 

15 juni (basis/kader)

Tijdvak 2: (eerste afnames) & herkansingen

13 juni t/m 24 juni

1 juli

Tijdvak 3: herkansingen

5 t/m 8 juli

14 juli


Maatregelen op een rij

Onderstaand een korte samenvatting van de maatregelen met betrekking tot het eindexamen 2021 - 2022

  • Wij melden alle leerlingen in eerste instantie aan voor het eerste tijdvak;
  • Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Voor alle vakken worden dus (nieuwe) examens aangeboden;
  • Het tweede tijdvak biedt ook de mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. De keuze hiervoor ligt bij de leerlingen. Wij adviseren de leerlingen de examens vooral in het eerste tijdvak te doen. De belangrijkste redenen daarvoor is dat het examenmoment kort ligt na de examentrainingen. Mocht een leerling herkansing(en) nodig hebben in het tweede tijdvak, dan kan de leerling zich hier volledig op richten waarmee de slagingskans wordt vergroot; 
  • We zullen je op een later tijdstip nog informeren hoe leerlingen aangemeld kunnen worden die er toch voor kiezen om de examens over het eerste en het tweede tijdvak te spreiden;
  • Er komt een herkansing tijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin leerlingen die (een deel van het) centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examens kunnen herkansen in het derde tijdvak op de eigen school;
  • Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (twee in plaats van één). Net als in een normaal jaar geldt het hoogst behaalde cijfer.

Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking vindt plaats op dinsdag 5 juli. Voor leerlingen die nog een (herexamen) afleggen in het derde tijdvak én slagen is er op donderdag 14 juli een diploma-uitreiking ( de tijdstippen worden nog bekend gemaakt).

Vragen?

Mocht je vragen hebben kunt je contact opnemen met het examensecretariaat.