Exameninformatie havo/vwo

17 januari 2022

Waarschijnlijk hebben jullie gelezen of gehoord dat minister Slob vlak voor de kerstvakantie bekend heeft gemaakt hoe de centrale eindexamens in 2022 gaan worden georganiseerd. Het lijkt ons goed om jullie alvast op de hoogte te brengen. examen

Het examenrooster ziet er als volgt uit:

Tijdvak

Afnamedata

Bekendmaking N-termen & uitslag

Tijdvak 1: eerste afnames

12 mei t/m 30 mei

9 juni

Tijdvak 2: eerste afnames & herkansingen

13 juni t/m 24 juni

1 juli

Tijdvak 3: herkansingen

5 t/m 8 juli

14 juli

een compleet examenrooster kun je vinden op www.examenblad.nl

 

Maatregelen op een rijtje met betrekking tot het eindexamen 2021 - 2022

  • De schoolexamens en het centraal examen gaan dit schooljaar door voor alle vakken;
  • Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Voor alle vakken worden dus (nieuwe) examens aangeboden;
  • Het tweede tijdvak biedt ook de mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. De keuze hiervoor ligt bij de leerlingen. De leerlingen die de examens over het eerste en het tweede tijdvak willen spreiden moeten dit per vak vóór de start van de meivakantie (uiterlijk 22 april) aangeven. Deze maatregel geeft de leerlingen meer voorbereidingstijd;
  • Net als in andere jaren is het mogelijk examens uit het eerste tijdvak tijdens het tweede tijdvak te herkansen;
  • Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school (met uitzondering van de aangewezen vakken) waarin leerlingen die (een deel van het) centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examens kunnen herkansen in het derde tijdvak;
  • Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (twee in plaats van één). Net als in een regulier jaar geldt het hoogst behaalde cijfer.

 

Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking vwo vindt plaats op vrijdag 1 juli vanaf ca. 13.30 uur, de diploma-uitreiking havo vindt plaats op maandag 4 juli vanaf ca. 13.30 uur. Voor leerlingen die nog een (her)examen afleggen in het derde tijdvak én slagen is er op donderdag 14 juli om ca. 13.00 uur een diploma-uitreiking.

Vragen?

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met het examensecretariaat.