Elze volgt PreClass Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden

7 januari 2019

Maar liefst acht colleges gaat Elze vanaf maandag 14 januari volgen aan de Universiteit Leiden op het gebied van Rechtsgeleerdheid. De Pre-University Classes (PRE-Classes) van de Universiteit Leiden vormen een onderwijsprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor gemotiveerde en getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Om deel te mogen nemen aan de PreClass Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, heeft Elze in een brief toegelicht wie zij is en waarom zij geïnteresseerd is in dit specifieke programma. Elze mag PreClass Rechtsgeleerdheid volgen

"Ik weet al heel lang dat ik advocaat wil worden dus dat heb ik geschreven. Het gaat vooral over het ICT-recht. Dat vind ik erg interessant, omdat ik informatica als vak heb en dat vind ik een leuk vak." (Elze, 4 vwo)

In deze PreClass Rechtsgeleerdheid staat de wisselwerking tussen recht en technologie centraal. Nieuwe technologieën veranderen de samenleving. Om dit in goede banen te leiden zijn er soms nieuwe spelregels nodig, zodat nieuwe technologieën op een goede manier worden gebruikt en risico’s worden ingeperkt. In een aantal inleidende colleges wordt eerst ingegaan op het recht, in het bijzonder ICT-recht, op grondrechten en op het proces van wetgeving (het maken van nieuwe spelregels) in Nederland en Europa. Daarna wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke vormen van wet- en regelgeving die komen kijken bij het reguleren van digitale technologieën. Daarbij gaat het om privacy en gegevensbescherming, strafrecht en cybercrime, en internetregulering. In de meeste colleges zullen het internet en sociale media centraal staan, maar er is ook aandacht voor andere digitale technologieën en ontwikkelingen zoals big data, bitcoins, cameratoezicht en de OV-chipkaart. In de interactieve colleges is naast uitleg over deze onderwerpen bijzondere aandacht voor discussie en debat. Regelmatig zullen de deelnemers een probleem krijgen voorgelegd waarbij op actieve wijze argumenten vóór en tégen bepaalde stellingen moeten worden bedacht. (bron: www.universiteitleiden.nl)

"Deze PreClasses beginnen op 14 januari en zijn steeds op maandag- en woensdagmiddag. Ik heb er erg veel zin in! Het vervoer moet ik zelf regelen maar ik krijg hiervoor vrij van school, aangezien de classes onder schooltijd zijn." (Elze)