"Elke leerling doet er toe en is het waard om van ons het uiterste te vragen."

17 juli 2020

Bestuurder Mark de Haas blikt terug op zijn eerste jaar bij het Minkema College: "Ik vind het fantastisch om een bijdrage te mogen leveren aan deze geweldige school." Terugblik 2019-2020

Bijna een jaar geleden ben ik als bestuurder gestart bij het Minkema College. Ik wilde mezelf graag verbinden aan één organisatie na een periode waarin ik me als senior consultant te veel een passant voelde. Nu ik er bijna één jaar Minkema College op heb zitten, kan ik niet anders zeggen dan dat ik geen seconde spijt heb gehad van mijn overstap. Integendeel: ik vind het fantastisch om een bijdrage te mogen leveren aan deze geweldige school. 

100 jaar Minkema

Het is in alle opzichten een bijzonder schooljaar geweest: bij aanvang van het schooljaar stond het 100-jarig jubileum centraal en verwelkomden we leerlingen en medewerkers met een aubade en niet veel later een feest in Bunnik met grote artiesten. Ook konden oud-leerlingen en oud-medewerkers nog eens terug naar school op de reünie.

Dat waren natuurlijk unieke momenten waarop de school bruiste van leven en drukte, maar halverwege het schooljaar kwam corona in ons leven met een lege school tot gevolg.

Gelukkig konden we de laatste maand weer een beetje open, maar we zijn nog lang niet terug naar normaal.

Het is mijn stellige overtuiging dat je elkaar goed leert kennen in tijden van crisis. We kunnen dus gerust concluderen dat ik het Minkema College heel goed heb leren kennen. Andersom waarschijnlijk ook. Deze kennismaking is mij, ondanks de rare omstandigheden, heel goed bevallen.

Openhartige gesprekken

Waarom vind ik het Minkema College zo’n fijne school? Het antwoord is een combinatie van veel zaken. Natuurlijk komt dat door de medewerkers. Ik heb me zeer snel thuis gevoeld op het Minkema College. Ik heb aan het begin van het schooljaar goede gesprekken gevoerd met veel collega’s uit alle delen van de organisatie. Eigenlijk zonder uitzondering openhartige gesprekken waarbij collega’s oprechte zorgen met me deelden en verwachtingen uitspraken. Geen verborgen agenda of boodschappenlijstjes. Ik heb dat zeer op prijs gesteld.

Ik vind het leuk dat er collega’s zijn die gewoon mijn kamer binnen komen lopen. Dat kan zijn voor een praatje over het weer of het voetbal, maar het gaat ook regelmatig over concrete thema’s in het onderwijs.

Voor een bestuurder zoals ik, die gewend was geraakt aan een bureau op een bestuurskantoor met de dichtbijzijnste leerling en docent op 2 kilometer afstand, is het juist zo waardevol om dat directe contact met elkaar te hebben. Voor mij essentieel om mijn werk goed te kunnen (blijven) doen!

Sta jezelf toe om overtuigd te worden

“Zonder wrijving geen glans” is populair managementjargon, maar mijn ervaring is ook dat veel wrijving tot schade in de vorm van veel krassen leidt. Daar heb ik in het verleden te veel voorbeelden van gezien. Geef mij maar een samenwerking waarin je elkaar met inhoudelijke argumenten probeert te overtuigen en waarin je jezelf ook toestaat om overtuigd te worden (in plaats van vast blijven houden aan je eigen mening).

Een belangrijke waarde die wij ook onze leerlingen proberen bij te brengen!

Ook het stadium van ontwikkeling waarin het Minkema College zich bevindt, draagt bij aan mijn goede gevoel. Waar maak je nou mee dat de school een vernieuwingsagenda heeft en dat je in je eerste jaar mag werken aan het realiseren hiervan door het opstellen van een strategische agenda en door besluiten te nemen over het tempo van ontwikkeling (zoals een besluit over leerlingenstromen en de verlengde lesduur) en waarin je kunt werken vanuit een organisatie die na een periode van herijking in een stabiele fase terecht is gekomen?

Een leeg schoolgebouw klopt niet

Toch is hiermee mijn beeld nog niet compleet. Verre van zelfs. Leerlingen maken de school en dat werd eens te meer duidelijk in de elf-weekse periode van hun afwezigheid. Een leeg schoolgebouw is naargeestig. Het klopt niet. Het zijn onze leerlingen die ervoor zorgen dat we elke dag met plezier naar het werk komen en voor wie we ons inspannen. Als bestuurder sta ik natuurlijk op grotere afstand, maar dat weerhoudt me niet om enorm te genieten van de jonge generatie. Dat kunnen leerlingen zijn die uit hun dak gaan bij het jubileumoptreden van Snelle of Maan, of leerlingen die je in de gang tegenkomt en bij wie je ziet dat hun hormonen overuren maken, of het zijn leerlingen die bij een debat met de minister-president excelleren, leerlingen die bij de goededoelenactie zichzelf wegcijferen en leerlingen die paarse vrijdag aangrijpen om te illustreren dat we met elkaar een pluriforme gemeenschap vormen waarin buitensluiting not done is. En dit zijn maar enkele voorbeelden!

Elke leerling doet er toe en is het waard om van ons het uiterste te vragen.

Die combinatie van gedreven medewerkers, een collegiaal team en geweldige leerlingen maken voor mij het Minkema College tot een ideale mix waarin ik het heel prettig werken vind.

Op afstand met elkaar verbonden blijven

In de coronatijd zijn we allemaal flink op de proef gesteld. Docenten die misschien hadden gehoopt dat het werken met ICT in de klas een beetje aan hen voorbij zou gaan, leerlingen die de structuur van het lesrooster missen, leidinggevenden van wie besluiten worden verwacht, terwijl er maar een beperkt zicht is op de ontwikkelingen van morgen: allemaal werden we op een zondag in maart min of meer overvallen door de schoolsluiting en de overstap naar afstandsonderwijs.

We zijn er naar mijn mening in geslaagd om op afstand met elkaar verbonden te blijven. Dat vind ik een geweldige prestatie. Want het risico is groot dat je elkaar op afstand kwijtraakt.

Zeker in stressvolle tijden hoeft daar niet veel voor te gebeuren. In mijn analyse heeft de schoolleiding hier een belangrijke en positieve rol in gespeeld. Zij hebben op het juiste moment de goede besluiten genomen en hebben het contact met de docenten goed onderhouden. Uit de enquêtes die eind mei zijn afgenomen blijkt dat ook. Dat is een mooie vaststelling en zorgt er voor dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Vertrouwen in de toekomst

Ik heb het afgelopen jaar met genoegen mogen constateren dat de samenwerking tussen bestuur en medezeggenschap gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Ook dat is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen werken. In deze tijden van crisis hebben we elkaar vaak gesproken. Ik heb daarbij de inbreng van de leerlingen, ouders en medewerkers zeer gewaardeerd. Kritisch als het moet, maar bij tijd en wijle ook complimenteus. En dat is natuurlijk ook leuk om te horen! Als we op deze manier met elkaar om blijven gaan (en waarom niet?) dan geeft ook dat meer dan voldoende vertrouwen voor de toekomst.

 

MT Minkema College - van links naar rechts: Bob Elemans (directeur Bedrijfsvoering), Arjan van der Wart (directeur Onderwijs) en Mark de Haas (bestuurder)

 

Kunnen we dan gewoon achterover leunen en met elkaar vaststellen dat het allemaal vanzelf goed komt? Het antwoord daarop is natuurlijk ontkennend. Wat we in ieder geval kunnen zeggen is dat de basis meer dan goed is. In de manier waarop we georganiseerd zijn en in gezonde onderlinge verhoudingen. Maar de agenda voor de toekomst staat bomvol afspraken.

Ons nieuwe strategisch plan voor de komende vier jaar is ambitieus, de ingezette veranderingen in het onderwijs vragen om een goed vervolg, de samenleving verandert en van ons wordt verwacht dat we hierop anticiperen.

En dan hebben we ook nog eens te maken met de onzekerheden rondom het mogelijk opnieuw oplaaien van het coronavirus en alle beperkingen die ons hierdoor worden opgelegd. 

Ik wil graag samen met iedereen die betrokken is bij school ervoor zorgen dat het Minkema College een prachtige school blijft. 

Mark de Haas