De Horizon wint De Grote Geschiedenis Game

30 oktober 2018

Tijdens de Grote Geschiedenis Game van het Minkema College op dinsdag 30 oktober werd de geschiedeniskennis van groep 8-leerlingen getest! De Franciscusschool, De Regenboog, De Horizon en de Willem Alexanderschool gingen met elkaar de strijd aan! Na 4 spectaculaire spelrondes werd bekend wie de meeste gouden muntjes had verzameld.... De Horizon uit Harmelen! DeDe Grote Geschiedenis Game

Ronde 1: Feitjes!

In de eerste ronde kregen de leerlingen 15 vragen voorgelegd, gesteld door leerlingen van het Minkema College. Waarvan leefden de eerste bewoners van Nederland? Waar werd Bonifatius vermoord? Hoe noem je een land zonder koning? De klassen hebben dit onderdeel glansrijk doorstaan en voor iedere goed beantwoorde vraag kregen zij een gouden munt. Daarmee werden de geldbussen al aardig gevuld.

Ronde 2: Wat is waar?

Tijdens de tweede ronde werd het al iets lastiger... Geschiedenisdocent Alex den Hartog en Maurits Harmsen (docent Mens & Maatschappij) vertelden allebei een zeer geloofwaardig verhaal over bijzondere voorwerpen die vroeger werden gebruikt. Maar slechts één verhaal was telkens waar.... Wie sprak de waarheid? Met elke goed antwoord konden weer flink wat geldmuntjes verdiend worden.

Een Duits militaire helm heeft een prachtige spitse punt: Der Deutsche Pickelhaube. Maar waarvoor diende die punt? 

Alex den Hartog wist de leerlingen te verrassen met zijn verklaring: 'hoe hoger de punt, hoe hoger de rang van deze militair'. Maar Maurits Harmsen probeerde de leerlingen te overtuigen van het feit dat de punt bedoeld was om jezelf te verdedigen bij een aanval. Wat is waar??

In dit geval sprak Maurits Harmsen de waarheid!

 

Ronde 3: Wie van de drie?

Op het Minkema College werken natuurlijk heel veel mensen. Leerlingen zien en spreken vooral docenten. Kunnen de groep 8-leerlingen er de échte docent uitpikken? Door middel van het stellen van vragen aan drie medewerkers van het Minkema moesten de leerlingen proberen te achterhalen wie er inderdaad les geeft op onze school. Dat viel nog niet mee! 

Ronde 4: Hindernisbaan en Toga-foto

In de vierde ronde gingen de scholen de strijd aan op de hindernisbaan. Op verschillende plekken op de hindernisbaan moesten er plaatjes verzameld worden waarmee de klas een puzzel kon oplossen. Ook gingen de leerlingen met lakens aan de slag om zoveel mogelijk klasgenoten in een toga te wikkelen en natuurlijk de meest bijzondere klassenfoto te maken!

De prijsuitreiking!

Het was een ontzettend leuke ochtend waar de leerlingen van groep 8 hebben laten zien heel veel over de geschiedenis te weten! De eindstand lag dan ook dicht bij elkaar, maar uiteindelijk kon er maar één de winnaar zijn en er met de hoofdprijs vandoor gaan: een Romeinse Centurion Helm!