​​​​​​​Communicatie in het geval van een COVID-19 besmetting

8 september 2020

Zodra wij door de GGD, door een ouder/leerling of door een medewerker worden geïnformeerd dat één van onze leerlingen dan wel medewerkers positief is getest op COVID-19, informeren wij alle leerlingen/medewerkers die mogelijk contact hebben gehad met deze leerling of medewerker. Dit gebeurt op basis van het lesrooster. Corona-regels school

Over het algemeen start de GGD vervolgens een bron- en contactonderzoek. Hiervoor kunnen leerlingen en medewerkers die intensief contact hebben gehad met de leerling worden benaderd. Daarbij is cruciaal: langer dan 15 minuten binnen een straal van 1,5 meter.

Mocht je een mail krijgen dat je in contact bent geweest met een leerling die positief getest is op COVID-19 dan is het advies van de RIVM jouw gezondheid extra in de gaten te houden. Indien je geen klachten hebt, kun je gewoon naar school. Zie hiervoor: extra informatie van de RIVM. Deze info is gericht op primair onderwijs, maar geldt ook voor het VO.

Mocht er een besmetting worden geconstateerd dan worden dus telkens uitsluitend de leerlingen geïnformeerd die - gezien het rooster - contact kunnen hebben gehad met de betreffende leerling of medewerker.

GGD MIST CAPACITEIT VOOR BRON- EN CONTACTONDERZOEK 

De GGD heeft laten weten dat zij vanwege capaciteitsproblemen géén bron- en contactonderzoek meer kan uitvoeren ​en daarom niet langer de school kan informeren over welke andere leerlingen betrokken zijn bij de besmetting.

In ons beleid hebben we het zekere voor het onzekere genomen en de hele klas thuisonderwijs gegeven zodra zich in de klas één besmetting voordoet. We zijn hierin strenger dan dat de GGD ons adviseert. De consequentie van dit beleid is echter wel dat er veel leerlingen thuisonderwijs moeten volgen die niet tot de nauwe contacten van de besmette leerling behoren. In de onderbouw werken we met stamgroepen en is de impact van dit beleid minder groot dan in de bovenbouw. Daar werken we met clusters en gaat het om grotere groepen leerlingen. 

Besmettingen kunnen wij natuurlijk niet uitsluiten. Maar wij willen voorkomen dat we te veel leerlingen naar huis moeten sturen, zeker gezien de eerder genoemde toetsweken. Er is daarom besloten om voor klas 4 en hoger (b/k-4, mavo-4 en havo/vwo 4-6) een uitzondering te maken in ons tot nu toe gevoerde beleid. Voor deze klassen geldt dat enkel die leerlingen die als nauw contact naar voren komen op basis van de richtlijnen van de GGD thuis blijven. 

Deze nauwe contacten worden door de besmette leerling of zijn ouders/verzorgers zélf op de hoogte gebracht. Mocht het niet lukken om zelf de nauwe contacten op school te benaderen dan kun je contact opnemen met de afdelingsleider van jouw opleiding. 

Wij hopen op deze manier het aantal afwezige leerlingen te kunnen beperken. Na de toetsweken evalueren we of deze aanpak werkt, of het mogelijk is om dit ook voor klas 1-3 toe te passen en/of er andere maatregelen nodig zijn. 

Volg het protocol en de RIVM-richtlijnen

We hebben veel vertrouwen in het opgestelde protocol en de maatregelen die zijn ingezet om een veilige omgeving te creëren voor iedereen. Uiteraard blijven we monitoren of er aanpassingen nodig zijn. Daarbij is altijd het advies van de overheid en RIVM leidend.

We willen nogmaals benadrukken dat het voor iedereen uitermate belangrijk is om het protocol en de RIVM-richtlijnen te volgen. We rekenen op jouw medewerking bij het naleven van deze richtlijnen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Bij vragen of eventuele zorgen die jij of je ouder(s)/verzorger(s) hebben, kun je contact opnemen met je mentor, coördinator of afdelingsleider.