Boeken schooljaar 2019-2020

6 juni 2019

Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten?  Hieronder zetten wij de stappen op een rij. Boeken schooljaar 2019-2020

  • De leerlingen leveren hun boeken op  16 juli (Minkemalaan) of 17 juli (Steinhagenseweg) in op school. Ze ontvangen een mail met een inleverlijst van VanDijk. Deze dient als bewijs dat de boeken die zij in bruikleen hadden, zijn ingeleverd. Bewaren dus! Het precieze inleverschema staat op de website (en op de tv-schermen bij de ingang van  de school). Wanneer het pakket niet volledig wordt ingeleverd, ontvangen de ouders van VanDijk.nl een schadenota.
  • Ouders/leerlingen bestellen zélf het boekenpakket voor het volgende schooljaar op de site van VanDijk.nl. Alle gezinnen hebben hierover nog aanvullende informatie ontvangen. Het is belangrijk dat ouders het boekenpakket bestellen zodra ze weten welke klas en/of opleiding hun zoon of dochter gaat volgen. We adviseren iedereen om het boekenpakket te bestellen vóórdat ze op vakantie gaan.
  • Tijdens het bestellen wordt ook duidelijk welke kosten de school in rekening brengt voor de vrijwillige ouderbijdrage en/of andere bijdragen. Denk hierbij aan de huur van het kluisje, excursies e.d. Dit wordt via Ideal direct met u afgerekend. U kunt ook kiezen om het zelf over te maken, dan kiest u voor de optie “op rekening”. U ontvangt de rekening dan in uw mailbox. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden.
  • Aan het eind van de zomervakantie kan iedere leerling de bezorging van het boekenpakket thuis verwachten.

 

We wijzen  er nogmaals op dat er geen kosten zijn verbonden aan de materialen zoals boeken en online materialen die zijn opgenomen op de lijst van gratis te verstrekken leermiddelen. Ouders ontvangen daarvoor geen factuur. 

VanDijk.nl biedt de gelegenheid materiaal te bestellen dat niet op grond van de wet ‘gratis’ door de school verstrekt hoeft te worden. Denkt u hierbij aan schriften, multomappen, pennen en agenda’s. Maar ook boeken als examenbundels worden aangeboden. Wanneer deze boeken niet op de leermiddelenlijst staan, worden zij ook niet gratis verstrekt. Als een leerling deze materialen toch bestelt, ontvangen ouders daarvoor van VanDijk.nl een factuur.