Bereikbaarheid zomervakantie

22 juli 2019

Van week 30 tot en met week 35 is de school gesloten. Uitsluitend in noodgevallen kunt u gebruik maken van onze vakantiemail. Dit mailadres wordt gedurende de vakantie regelmatig door leden van de schoolleiding geraadpleegd. Het adres is: vakantiepost@minkema.nl.

De schoolleiding kan echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend dit mailadres uitsluitend voor dit doeleinde te gebruiken. Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen kunnen tegen het einde van de zomervakantie aan de betrokken afdelingsleider gesteld worden. Vanaf 29 augustus lezen zij hun mail en zullen ze dit soort berichten beantwoorden. Vakantiemail