Begeleiding getalenteerde / (hoog)begaafde leerlingen krijgt impuls

14 januari 2020

Het Minkema college gaat zich meer inzetten om hoogbegaafde leerlingen goed te begeleiden. Vlak voor de zomer heeft het Samenwerkingsverband Regio Utrecht West een subsidie ontvangen om het voortgezet onderwijs beter aan te laten sluiten bij getalenteerde/(hoog)begaafde leerlingen. Dankzij deze subsidie kan het Minkema College personeel scholen en beleid ontwikkelen om deze leerlingen beter te begeleiden. Hoogbegaafdheid

Docenten Leonie Groenewegen en Erica Huppelschoten zijn begonnen aan een één-jarige opleiding tot talentbegeleider, waarbij ze leren hoe ze deze leerlingen kunnen begeleiden. Begaafde leerlingen kunnen namelijk tegen verschillende problemen aanlopen: gebrek aan motivatie door te weinig uitdaging; onderpresteren; slechte leervaardigheden doordat ze nooit hebben leren leren; sociale problemen doordat ze zich vaak 'anders' voelen. Mocht u dit jaar hier vragen over hebben, dan kunt u die zeker al aan Leonie Groenewegen en Erica Huppelschoten stellen.