Anderhalve meter school

13 januari 2021

Gisteren heeft het kabinet weer nieuwe maatregelen aangekondigd in de persconferentie. De belangrijkste is natuurlijk dat de lockdown met drie weken is verlengd. Dit betekent dat de school langer gesloten blijft voor onze leerlingen, met uitzondering van de examenleerlingen en kwetsbare leerlingen.  Lockdown verlenging

Wij werden gisteren verrast door de maatregel met betrekking tot het handhaven van de anderhalve-meter-regel voor leerlingen op school. Op de website van de Rijksoverheid staat dat deze maatregel zo snel mogelijk in gaat, maar ook dat het logisch is dat scholen tijd nodig hebben om dit te organiseren. 

Uiteraard heeft deze nieuwe maatregel consequenties voor de organisatie van de lessen aan de examenklassen en de toetsweek/SE-week die start op 18 januari. Hieronder kun je lezen welke aanpassingen we gedaan hebben op school n.a.v. het bericht van gisteravond.

Lessen aan examenklassen

De lessen aan de examenleerlingen havo/vwo blijven deze week plaatsvinden op school. Iedere klas wordt verdeeld over twee lokalen, zodat je in het lokaal op anderhalve meter afstand van elkaar kunt zitten. Ook tijdens de leswissels en tijdens pauzes is het de bedoeling om op anderhalve meter van elkaar te blijven. 

De lessen voor de vmbo examenleerlingen vinden de rest van deze week online plaats.

De toets- en SE-week

De toetsweek  voor de bovenbouw havo/vwo en de SE-week voor de vmbo examenklassen kan, zoals eerder aangekondigd, op school doorgaan. Dit hebben wij kortgesloten met de Onderwijsinspectie. Tijdens de toets- dan wel SE-week is het belangrijk dat je continu voldoende afstand van elkaar houdt. Daarom hebben we de gymzalen ingericht en zetten we meer lokalen in. 

Vrijdag zullen we het aangepaste toetsrooster via de gebruikelijke kanalen met je delen. De tijden van de toetsen zijn soms wat gewijzigd en de lokalenindeling is aangepast. Bekijk het aangepaste rooster dus goed. Zo voorkom je dat je toetsen mist of dat je te laat op school komt. Soms staan er voor een klas/cluster twee lokalen in het rooster. De surveillanten zullen er dan op toezien dat alle leerlingen zich gelijkmatig over beide lokalen verdelen. Ook zijn er looprichtingen aangegeven in de school. Het spreekt voor zich dat we ons hier allemaal aan moeten houden. 

Tijdens de toets- en SE-week verzoeken we je dringend uitsluitend voor toetsen naar school te komen. Kom dus niet een uur voor aanvang van de toets alvast naar school en blijf na je laatste toets ook niet langer op school rondhangen. 

Ook tijdens de toets- en SE- week geldt: heb je klachten, blijf thuis en laat je testen.

Ná de toetsweek

Na de toets- en SE-week geldt voor de niet-examenleerlingen weer dat de lessen volledig online plaatsvinden. Leerlingen uit de examenklassen verwachten wij gewoon op school om hun lessen te volgen. Hoe we dat precies invullen hoor je volgende week van ons. 

Voor iedereen blijft gelden dat het gebruik van het mondkapje verplicht is. Ook nu leerlingen onderling anderhalve meter afstand aanhouden, moet het mondkapje op! We moeten er nog te vaak om vragen, dus houd je aan de afspraken: als je je verplaatst in het gebouw heb je je mondkapje op over je mond én neus.

 

De corona-maatregelen vragen veel van jou en ons. We moeten snel schakelen en tegelijkertijd rekening houden met leerlingen én medewerkers. Dat is best ingewikkeld, maar we blijven alles op alles zetten om het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan.