Elke afdeling heeft een leerlingcoördinator die de afdelingsleider ondersteunt bij leerlingzaken. Zij sturen de mentorenteams aan en ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van hun klas en buitenlesactiviteiten. Op gezette tijden in het schooljaar bespreekt de coördinator met elke mentor de voortgang en het welbevinden van de leerlingen en denkt mee over interventies en vervolgstappen in de begeleiding. Ook als er meer nodig is dan de reguliere hulp van de mentor, denkt de coördinator mee en zet een route uit. De coördinator is ook degene die incidenteel verlof verleent en met leerlingen in gesprek gaat over disciplinaire zaken als te laat komen of lesverwijdering.

De leerlingcoördinatoren havo/vwo zijn:

  • leerjaar 1 havo & vwo: mevr. Paulien Kamphuis
  • leerjaar 2 en 3 havo: mevr. Ilse Pijnacker
  • leerjaar 2 en 3 vwo (atheneum & gymnasium): dhr. Niels Bosboom
  • leerjaar 4 en 5 havo: dhr. Frank den Oudsten
  • leerjaar 4 t/m 6 vwo (atheneum & gymnasium): dhr. Joris Scholts

De leerlingcoördinatoren vmbo, mavo/havo zijn:

  • basis/kader: dhr. Dennis Nagel
  • kader/mavo & mavo/havo: mevr. Joyce Emons