De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn om hun huiswerk goed te doen, maar daar thuis niet de mogelijkheden of omstandigheden voor hebben. Of  leerlingen die moeite hebben discipline te vinden om hun huiswerk thuis te maken. In de huiswerkklas maak je vier dagen per week (ma t/m do), twee uur per dag, huiswerk onder toezicht en begeleiding. Dit gebeurt na schooltijd (na het 5e uur) in een rustig lokaal in de school.

 • Huiswerkbegeleiding op het Minkema College. Hoe werkt het?

  Hoe werkt het?

  Op maandag maak je een weekplanning voor het huiswerk en de grotere opdrachten, zoals boekverslagen en werkstukken. Je werkt in principe zelfstandig en maakt elke dag twee uur vol. De begeleidende docent biedt een helpende hand bij inhoudelijke vragen, kan adviseren en overhoren. Let op: het is begeleiding en geen bijles.

  Je krijgt een schrift voor het maken van planningen. Dit schrift fungeert ook als communicatiemiddel voor alle betrokkenen, zoals de begeleidende docent, de huiswerkcoördinator, mentor en de ouders. Wekelijks bespreek je de voortgang met de begeleider. Ouders wordt geadviseerd maandelijks contact op te nemen met de huiswerkcoördinator.

  Aanmelden?

  De aanmelding is een gemeenschappelijke beslissing van ouders, mentor, en leerlingcoördinator (en eventueel docententeam) en vindt door de mentor plaats. Aanmeldingsformulieren zijn bij de coördinator van de huiswerkbegeleiding verkrijgbaar of te downloaden. Print het aanmeldformulier uit en levert het in bij de coördinator. De aanmelding gaat per periode; een schooljaar kent 2 rapportperiodes met een tussenpeil na ongeveer 8 weken. De huiswerkbegeleiding loopt daaraan parallel. De aanmelding is voor minimaal een gehele periode. Tussentijds stoppen is niet wenselijk.

  Kosten?

  Dit jaar wordt de huiswerkbegeleiding vanuit het NPO gefinancierd. Het kost u dus niets.

  Door wie?

  • Coördinator huiswerkbegeleiding havo/vwo: dhr. Mostapha Allai.
  • Coordinatoren huiswerkbegeleiding vmbo: dhr. Maartien Vereijken en mevr. Sandra Cijsouw