Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die gemotiveerd zijn om hun huiswerk goed te doen, maar daar thuis niet de mogelijkheden of omstandigheden voor hebben. Of  leerlingen die moeite hebben discipline te vinden om hun huiswerk thuis te maken. In de huiswerkklas maak je vier dagen per week (ma t/m do), twee uur per dag, huiswerk onder toezicht en begeleiding. Dit gebeurt na schooltijd (na het 7e uur) in een rustig lokaal in de school.

 • Huiswerkbegeleiding havo/vwo

  Hoe werkt het?

  Op maandag maak je een weekplanning voor het huiswerk en de grotere opdrachten, zoals boekverslagen en werkstukken. Je werkt in principe zelfstandig en maakt elke dag twee uur vol. De begeleidende docent biedt een helpende hand bij inhoudelijke vragen, kan adviseren en overhoren. Let op: het is begeleiding en geen bijles.

  Je krijgt een schrift voor het maken van planningen. Dit schrift fungeert ook als communicatiemiddel voor alle betrokkenen, zoals de begeleidende docent, de huiswerkcoördinator, mentor en de ouders. Wekelijks bespreek je de voortgang met de begeleider. Ouders wordt geadviseerd maandelijks contact op te nemen met de huiswerkcoördinator.

  Aanmelden?

  De aanmelding is een gemeenschappelijke beslissing van ouders, mentor, en afdelingsleider (en eventueel docententeam) en vindt door de mentor plaats. Aanmeldingsformulieren zijn bij de coördinator van de huiswerkbegeleiding verkrijgbaar of te downloaden. Print het aanmeldformulier uit en levert het in bij de coördinator. De aanmelding gaat per periode; een schooljaar kent drie rapportperiodes. De huiswerkbegeleiding loopt daaraan parallel. De aanmelding is voor minimaal een gehele periode. Tussentijds stoppen is niet wenselijk.
   

  Kosten?

  De huiswerkbegeleiding kost € 6,- per uur, dat wil zeggen € 48,- per week.

  Door wie?

  Coördinator huiswerkbegeleiding havo/vwo: dhr. Mostapha Allai.

 • Huiswerkbegeleiding vmbo, mavo/havo

  Hoe werkt het?

  Huiswerk begeleiding op het vmbo wordt aangeboden door Lyceo. De huiswerkbegeleiding starten we met minimaal 3 dagen, direct uit school. Per begeleider zijn er maximaal 7 leerlingen, er wordt samen met de leerling een planning gemaakt aan de hand van het huiswerk wat in Magister staat. Dit gebeurt via een koppeling van het account van de leerling met ons online systeem, zodat de begeleider samen met de leerling kan gaan plannen, zowel voor maak- als leerwerk is dit ideaal. Er wordt na iedere huiswerkbegeleiding direct een update naar de ouders gestuurd, zodat thuis ook bekend is wat er is gedaan, wat er op de planning staat voor een volgende keer en hoe de houding van de leerling was. Er wordt tijdens huiswerkbegeleiding veel aandacht besteed aan het Leren Leren, zo hebben we extra aandacht voor het plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Tevens zal er maandelijks een update naar de mentor worden gestuurd, met toestemming van ouders&leerling.

  Aanmelden

  We bieden huiswerkbegeleiding aan op maandag tot en met donderdag van 14:15 tot 18 uur. De leerlingen kunnen door ouders worden aangemeld, maar ook door de school.

  Kosten

  De kosten* zijn afhankelijk van het aantal dagen per week dat er huiswerkbegeleiding wordt afgenomen. 

  5 dagen per week
  €383,- p/m

  4 dagen per week

  € 337,- p/m

  3 dagen per week

  € 281,- p/m

  Daarnaast zijn er eenmalige inschrijfkosten* van € 35,-. 
  (*dit zijn de kosten voor schooljaar 2018-2019)

  Door wie?

  De huiswerkbegeleiding op het vmbo wordt aangeboden door de externe organisatie Lyceo.  Marjolijn Metz is voor het schooljaar 2018-2019 op het Minkema College locatie Stein de vestigingscoördinator voor Lyceo.