Afdelingsassistent

Bij de afdelingsassistent of pedagogisch medewerker (vmbo) kun je terecht voor eerste opvang en allerlei praktische vragen. Denk aan vragen over het rooster, EHBO, verlof en nog veel meer.

Ziek of te laat?

Als je niet naar school komt omdat je ziek bent, moeten je ouders dat telefonisch bij de afdelingsassistent melden. Ook elke volgende dag dat je thuisblijft, verwacht de afdelingsassistent een telefoontje. En kom je te laat of word je uit de les gestuurd? Dan meld je jezelf bij de afdelingsassistent/pedagogisch medewerker.

Afdelingsassistenten havo, atheneum, gymnasium

Onderbouw: dhr. John Blok, telefoon 0348 484 113
Bovenbouw: mevr. Miranda van Vulpen of mevr. Karen Elbertsen, telefoon 0348 484 114.

Afdelingsassistent/pedagogisch medewerker vmbo, mavo/havo

Afdelingsassistent alle leerjaren: dhr. John Boegheim, telefoon 0348 484164

Pedagogisch medewerkers
Klas 1-2 kader/mavo, klas 1-4 mavo/havo: mevr. Pauline Breukel, telefoon 0348 484163
Klas 1-4 basis/kader: dhr. Youssef Ben Salah, telefoon 0348 484179