Onze afdelingsassistenten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Zij registreren ziekmeldingen, dokters- en/of tandartsafspraken en ander verlof. Ben je te laat, dan kom je bij de afdelingsassistenten een briefje halen waarmee je de les in kunt.

Op onze vmbo-locatie hebben we, naast een afdelingsassistent, ook pedagogisch medewerkers. Bij de afdelingsassistenten kun je ook terecht wanneer je EHBO nodig hebt. Ook allerlei praktische vragen kun je bij hen stellen, zoals vragen over het rooster.

 
 

Ziek of te laat?

Als je niet naar school komt omdat je ziek bent, moeten je ouders dat telefonisch bij de afdelingsassistent melden. Ook elke volgende dag dat je thuisblijft, verwacht de afdelingsassistent een telefoontje. En kom je te laat of word je uit de les gestuurd? Dan meld je jezelf bij de afdelingsassistent. Op het vmbo meld je je bij de pedagogisch medewerker.

Afdelingsassistenten havo, atheneum, gymnasium

Onderbouw: dhr. John Blok, telefoon 0348 484 113
Bovenbouw: mevr. Miranda van Vulpen of mevr. Karen Elbertsen, telefoon 0348 484 114.

Voor allerhande praktische zaken en vragen kun je naar lokaal 037 komen.

Afdelingsassistent vmbo, mavo/havo

Afdelingsassistent
alle leerjaren: dhr. John Boegheim, telefoon 0348 484164